Kauno ir Rogaland apskričių viešojo administravimo institucijos pradėjo bendradarbiavimą, siekdamos dalintis efektyvesnio kultūros paveldo išteklių valdymo ir e-demokratijos plėtros patirtimi.Projekte dalyvaujančių institucijų atstovai lankysis Rogaland ir Kauno apskričių viešojo administravimo  institucijose, susipažins su jų darbu.„Kultūros paveldo išsaugojimas, pritaikant jį turizmo reikmėms, į šiuos procesus įtraukiant ne tik viešąjį sektorių bet smulkųjį ir vidutinįjį verslą bei elektroninės demokratijos plėtrą skatinančių priemonių planavimas, įgyvendinimas, siekiant gerinti viešųjų paslaugų teikimo kokybę – visoms Kauno apskrities savivaldybėms labai aktualūs, strateginiai klausimai“, – teigia projekto dalyvė Indrė Antanaitienė, Raseinių  rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo, investicijų, projektavimo ir projektų valdymo skyriaus vedėja.Pasak jos, bendradarbiavimas su Rogaland apskrities institucijomis, kurios turi sukaupusios didelę patirtį kultūros paveldo išsaugojimo klausimais bei kartu su kitomis Skandinavijos šalimis yra  labiausiai pažengusios informacinių ir telekomunikacinių technologijų vystymo bei taikymo srityje, bus labai vertingas. Projekto dalyviai neabejoja, kad projekto metu įgyta patirtis prisidės prie kultūros paveldo išsaugojimo, turizmo, smulkiojo ir vidutiniojo verslo, kaimiškųjų vietovių plėtros, demokratijos procesų, aktyvinančių valdžios ir piliečių dialogą priimant abipusiai suderintus sprendimus, stiprinimo.Projektas „Kauno apskrities viešojo administravimo institucijų bendradarbiavimo su Rogaland apskritimi stiprinimas, dalinantis kultūros paveldo išsaugojimo ir e-demokratijos plėtros patirtimi“ įgyvendinamas pagal Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų subsidijų schemą „Patirties perdavimo ir bendradarbiavimo ryšių tarp vietinio, regioninio ir euroregioninio lygio partnerių Lietuvoje ir Norvegijoje stiprinimas“. Projekto įgyvendinimui skirta 128 tūkst. Lt. Norvegijos finansinio mechanizmo ir Lietuvos bendra finansavimo parama. Informaciją parengė Kauno regiono plėtros agentūra