Kauno apskrities verslininkų darbdavių konfederacija rengia Kauno regiono smulkaus ir vidutinio verslo vystymo skatinimo studiją, kurios tikslas – išanalizuoti ir įvertinti esamą ekonomikos ir verslo situaciją Kauno regione; nustatyti verslo plėtros prioritetus; verslo plėtros skatinimo kryptis bei priemones, siekiant didinti regiono konkurencingumą šalies ir tarptautiniu mastu.     Prašome pateikti pasiūlymus, kurie būtų aktualūs savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo vystymo skatinimui ir įtraukti į Kauno regiono smulkaus ir vidutinio verslo vystymo skatinimo studiją. Pasiūlymus siųskite elektroniniu adresu l.mikusauskiene@prienai.lt iki 2010-04-14.Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus informacija