2010 m. balandžio 19 d. 14.30 val. Prienų kultūros ir laisvalaikio centro didžiojoje salėje (Vytauto g. 35, Prienai) vyks Prienų rajono žemdirbių susirinkimas. Susirinkime dalyvaus žemės ūkio ministras Kazys Starkevičius.  Numatoma susirinkimo darbotvarkė:• Prienų rajono žemdirbių 2010 m. vasario 5 d. susirinkimo rezoliucijos vykdymo eiga.• Dabartinė padėtis žemės ūkyje: tiesioginės išmokos už pasėlius, kvotinį pieną, mėsinius galvijus 2010 metais, 2013 metais ir po 2013 metų; išmokos už ūkininkavimą mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse nuo 2014 metų; Nacionalinės kaimo rėmimo programos panaudojimas.• Žemės reformos padėtis ir perspektyvos (valstybinės žemės pardavimo kaina, žemės pardavimui reikalingų dokumentų parengimo išlaidų kompensavimas, žemėtvarkos reforma po apskričių panaikinimo).• Žemės ūkio rūmų veiklos dabartis ir perspektyvos.• Kiti klausimai.Kviečiame dalyvauti.       Organizatoriai