1. Dėl Prienų rajono savivaldybės mero 2009 metų veiklos ataskaitos.                                                                                                                               Pranešėjas Alvydas Vaicekauskas2. Dėl Prienų pedagoginės psichologinės tarnybos nuostatų patvirtinimo.                                                                                                                                Pranešėjas Rimvydas Zailskas3. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T3-10 „Dėl Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto plėtros projektų konkurso nuostatų patvirtinimo ir komisijos sudarymo“ pakeitimo.                                                                                                                               Pranešėjas Rimvydas Zailskas4. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. T3-99 „Dėl Prienų rajono savivaldybės studijų rėmimo programos patvirtinimo“ pakeitimo.                                                                                                                                Pranešėjas Rimvydas Zailskas5. Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos seniūnijų 2010 metų veiklos programų tvirtinimo.                                                                                                                               Pranešėjas Raimundas Markūnas6. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gegužės 24 d. sprendimo Nr. T3-61 „Dėl delegavimo į Prienų rajono savivaldybės vietos veiklos grupę“ pakeitimo.                                                                                                                                Pranešėjas Raimundas Markūnas7. Dėl 2010 metų savivaldybės biudžeto patikslinimo.                                                                                                                               Pranešėja Nijolė Paužienė8. Dėl ilgalaikių paskolų grąžinimo terminų pratęsimo.                                                                                                                               Pranešėja Nijolė Paužienė9. Dėl VšĮ Prienų ligoninės vyriausiojo gydytojo tarnybinio atlyginimo koeficiento patvirtinimo.                                                                                                                               Pranešėjas Virginijus Slauta10. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. liepos 26 d. sprendimo Nr. T3-124 „Dėl Prienų rajono savivaldybei pavaldžių asmens sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų vyriausiųjų gydytojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.                                                                                                                               Pranešėjas Virginijus Slauta11. Dėl pritarimo pasirašyti susitarimą dėl bendradarbiavimo sutarties pakeitimo.                                                                                                                                Pranešėjas Donatas Šimukonis12. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T3-26 „Dėl komisijos valstybės lėšomis finansuojamų melioracijos darbų žemės ūkio paskirties žemėje objektams parinkti sudarymo“ pakeitimo.                                                                                                                               Pranešėjas Donatas Šimukonis13. Dėl Savivaldybės turto privatizavimo.                                                                                                                               Pranešėja Zita Mažeikienė14. Dėl sutikimo perimti buitines patalpas J. Basanavičiaus g. 26A Prienų m. Prienų r. sav.                                                                                                                                Pranešėja Zita Mažeikienė15. Dėl leidimo viešo konkurso būdu išnuomoti ūkio patalpas Daukšiagirės k. Pakuonio sen. Prienų r. sav.                                                                                                                                 Pranešėja Zita Mažeikienė16. Dėl leidimo privatizuoti butą lengvatinėmis sąlygomis.                                                                                                                                Pranešėja Zita Mažeikienė17. Dėl leidimo perduoti negyvenamąsias patalpas Prienų bendruomenei.                                                                                                                                   Pranešėja Zita Mažeikienė18. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 31 d. sprendimo Nr. T3-195 „Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos Prienų rajono Šilavoto bendruomenės centrui ir Vėžionių bendruomenei „Topolis“ pakeitimo.                                                                                                                                 Pranešėja Zita Mažeikienė 19. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 24 d. sprendimo Nr. T3-324 „Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos“ pakeitimo.                                                                                                                                  Pranešėja Zita Mažeikienė 20. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T3-55 „Dėl sutikimo perimti valstybės valdomas negyvenamąsias patalpas“ pakeitimo.                                                                                                                                  Pranešėja Zita Mažeikienė 21. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2001 m. balandžio 5 d. sprendimo Nr. 199 „Dėl švietimo įstaigų valgyklų patalpų, įrangos bei inventoriaus nuomos“ papildymo.                                                                                                                                  Pranešėja Zita Mažeikienė 22. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. T3-65 „Dėl Savivaldybės socialinio buto nuomos“ pripažinimo netekusiu galios.                                                                                                                                  Pranešėja Zita Mažeikienė 23. Dėl turto perdavimo Prienų rajono savivaldybės mokykloms.                                                                                                                                  Pranešėja Zita Mažeikienė 24. Dėl nekilnojamųjų daiktų panaudos viešajai įstaigai Lietuvos nacionalinės daugiafunkcinės socializacijos centrui „Užuguostis“.                                                                                                                                            Pranešėja Zita Mažeikienė 25. Dėl 2010 metų tikslinių lėšų paskyrimo.                                                                                                                                   Pranešėjas Henrikas Vepštas26. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T3-30 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2009 metų ataskaitos apie programos priemonių vykdymą ir Prienų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios 2010 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo.                                                                                                                                   Pranešėjas Henrikas Vepštas27. Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą.                                                                                                                                   Pranešėjas Henrikas Vepštas28. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T3-87 „Dėl atliekų turėtojų, kuriems nėra galimybės teikti atliekų tvarkymo paslaugų, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.                                                                                                                                   Pranešėjas Henrikas Vepštas29. Dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros maksimalių tarifų nustatymo.                                                                                                                                   Pranešėjas Henrikas Vepštas30. Dėl atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčių nustatymo.                                                                                                                                   Pranešėjas Henrikas Vepštas31. Dėl siūlymo keisti Prienų rajono savivaldybės teritorijos ribas teikimo Lietuvos Respublikos Vyriausybei.                                                                                                                                   Pranešėja Dalia Joneliūnienė32. Dėl Prienų miesto šilumos ūkio specialiojo plano rengimo.                                                                                                                                   Pranešėja Dalia Joneliūnienė33. Dėl detaliųjų planų rengimo.                                                                                                                                   Pranešėja Dalia Joneliūnienė34. Dėl žemės sklypo kadastriniu Nr. 6910/0007:652 Čiudiškių k., Išlaužo sen., Prienų r. sav., detaliojo plano rengimo.                                                                                                                                    Pranešėja Dalia Joneliūnienė35. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T3-29 „Dėl žemės sklypų Prienuose, Vilniaus g., detaliojo plano rengimo“ pakeitimo.                                                                                                                                    Pranešėja Dalia Joneliūnienė36. Dėl Prienų rajono savivaldybės nuolatinės statybos komisijos patvirtinimo ir Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. T3-149 „Dėl Prienų rajono savivaldybės nuolatinės statybos komisijos patvirtinimo“ 1 punkto pripažinimo netekusiu galios.                                                                                                                                    Pranešėja Dalia Joneliūnienė37. Dėl pavadinimų gatvėms Prienų r. sav., Naujosios Ūtos sen., Žemaitkiemio k., suteikimo.                                                                                                                                     Pranešėja Dalia Joneliūnienė38. Dėl pavadinimų gatvėms Prienų r. sav., Pakuonio sen., Naujųjų Vangų k., suteikimo.                                                                                                                                      Pranešėja Dalia Joneliūnienė39. Dėl pavadinimų gatvėms Prienų r. sav., Veiverių sen., Papilvio k., sodininkų bendrijos „Draugystė“ teritorijoje, suteikimo.                                                                                                                                      Pranešėja Dalia JoneliūnienėInformacija apie naujų vadovų paskyrimą savivaldybės biudžetinėse įstaigose.                                                                                                                                      Pranešėja Vytautė DraugelytėSavivaldybės mero pavaduotojas                                                   Kęstutis Palionis