Balandžio 29 d., pasibaigus tarybos posėdžiui Savivaldybėje, buvo surengtas  išvažiuojamasis tarybos posėdis. Šį kartą – Prienų miesto seniūnijoje.     Tarybos nariai ir administracijos atstovai, lydimi Prienų miesto seniūno A. Matulevičiaus, lankėsi Prienų globos namuose, kurie panaikinus apskritis bus perduoti Savivaldybės žinion. Taip pat buvo apžiūrėta Prienų „Žiburio“ gimnazijos ir „Ąžuolo“ pagrindinės mokyklos sporto aikštė, stambiųjų bei kitų atliekų surinkimo aikštelė, Prienų pirtis ir Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centras.     Rengiant išvažiuojamuosius posėdžius siekiama, kad Tarybos nariai galėtų iš arčiau susipažinti su situacija konkrečioje seniūnijoje. Tikimasi, kad tai padės ateityje lengviau spręsti iškilusias problemas.  Ieva Gailiūtė