2010 m. gegužės 17 d. Kūno kultūros ir sporto plėtros projektų vertinimo komisija įvertino konkursui pateiktus projektus. Finansavimas atrinktiems projektams bus skirtas, pasirašius Savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis. Komisijos posėdžio protokolas Konkurso rezultatų suvestinė