1. Dėl Prienų rajono savivaldybės mero pavaduotojo Kęstučio Palionio kasmetinių atostogų.                                                                                                                Pranešėja Vytautė Draugelytė2. Dėl Prienų rajono savivaldybės mero pavaduotojo Kęstučio Palionio nemokamų atostogų.                                                                                                                Pranešėja Vytautė Draugelytė3. Išvada dėl Prienų rajono savivaldybės 2009 metų biudžeto įvykdymo ataskaitos.                                                                                                                Pranešėja Violeta Gaidienė4. Dėl 2009 metų savivaldybės biudžeto įvykdymo ataskaitos patvirtinimo.                                                                                                                Pranešėja Nijolė Paužienė5. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio.                                                                                                                        Pranešėja Nijolė Paužienė6. Dėl pritarimo projektui „Prienų Nemuno pradinės mokyklos Ašmintos pradinio ugdymo skyriaus pastato rekonstrukcija, pritaikant jį švietimo, kultūros ir socialines paslaugas vaikams ir vietos bendruomenei teikiančiam centrui“.                                                                                                                Pranešėjas Vytautas Griauslys7. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. T3-55 ,,Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo investiciniams projektams finansuoti“ pakeitimo.                                                                                                                Pranešėjas Vytautas Griauslys8. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T3-223 „Dėl pritarimo projektui „Prienų rajono Balbieriškio seniūnijos Peršėkės upelio dalies sausinimo sistemų nuvedamojo tinklo, jų hidrotechninių statinių ir drenažo rinktuvų rekonstrukcija“ pakeitimo.                                                                                                                Pranešėjas Donatas Šimukonis9. Dėl stacionarinės globos paslaugos kainos ir lovų skaičiaus nustatymo VšĮ Balbieriškio, Jiezno ir Veiverių pirminės sveikatos priežiūros centruose.                                                                                                                Pranešėja Eugenija Sadauskienė10. Dėl Socialinės pašalpos ir vienkartinės pašalpos iš Prienų rajono savivaldybės biudžeto lėšų teikimo nepinigine forma tvarkos aprašo patvirtinimo.                                                                                                                Pranešėja Eugenija Sadauskienė11. Dėl Prienų rajono savivaldybės gyventojų telkimo visuomenei naudingiems darbams tvarkos aprašo patvirtinimo.                                                                                                                Pranešėja Eugenija Sadauskienė12. Dėl savivaldybės turto privatizavimo.                                                                                                                Pranešėjas Algis Čerkauskas13. Dėl patalpų išbraukimo iš privatizavimo objektų sąrašo.                                                                                                                Pranešėjas Algis Čerkauskas14. Dėl pastato, esančio Užuguosčio k. Stakliškių sen., Prienų r. sav., perdavimo patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo Savivaldybės viešajai bibliotekai .                                                                                                                Pranešėjas Algis Čerkauskas15. Dėl turto nurašymo.                                                                                                                Pranešėjas Algis Čerkauskas16. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir jo perdavimo Prienų rajono savivaldybės viešajai bibliotekai.                                                                                                                Pranešėjas Algis Čerkauskas17. Dėl pasiūlymo pasirašyti sutartį.                                                                                                                Pranešėjas Henrikas Vepštas18. Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą.                                                                                                                Pranešėjas Henrikas Vepštas19. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T3-87 „Dėl atliekų turėtojų, kuriems nėra galimybės teikti atliekų tvarkymo paslaugų, sąrašo patvirtinimo“ papildymo.                                                                                                                Pranešėjas Henrikas Vepštas20. Dėl laisvos valstybinės žemės sklypo Prienų r. sav., Jiezno sen., Jiezno Kolonijų k., pripažinimo būtinu visuomenės poreikiams ir jo įtraukimo į neprivatizuotinų sklypų sąrašą.                                                                                                               Pranešėja Dalia Joneliūnienė21. Dėl detaliųjų planų rengimo.                                                                                                               Pranešėja Dalia Joneliūnienė22. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2005 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T3-297 ,,Dėl detaliųjų planų rengimo“ pakeitimo.                                                                                                               Pranešėja Dalia Joneliūnienė23. Dėl Lapupio gatvės Išlaužo kaime geografinių charakteristikų perregistravimo.                                                                                                               Pranešėja Dalia Joneliūnienė24. Dėl pavadinimų gatvėms Prienų r. sav., Išlaužo sen., Dambravos, Gražučių, Pakumprio, Rutkiškių kaimuose, suteikimo.                                                                                                               Pranešėja Dalia Joneliūnienė              Savivaldybės meras                                                          Alvydas Vaicekauskas