2009 m. lapkričio 29 d. LNK televizijos laidoje „Byla“ buvo pristatyta istorija apie įvykį, kai rugpjūtį beisbolo lazdomis buvo žiauriai sumuštas prienietis E. Visockas. Viešosios informacijos rengėjai pateikė klaidingą informaciją neva Prienų rajono valdžia palaiko ryšius su nusikalstamo pasaulio atstovais. Paskleista tikrovės neatitinkanti informacija žemino visos Prienų rajono savivaldybės reputaciją, todėl kaip Savivaldybės vadovas kreipiausi į Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybą.     Išnagrinėjusi šį atvejį Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba nustatė, kad „viešosios informacijos rengėjas, paskelbęs jokiomis faktinėmis aplinkybėmis nepagrįstą išvadą „Keista ar ne, oficiali valdžia talkininkauja šešėlinei“ siekė televizijos laidos sensacingumo. Žurnalistų etikos inspektoriaus priimtame sprendime rašoma, kad „atsižvelgiant į visą televizijos laidos turinį, laidos teksto konstrukciją, sakinių loginius ryšius, teiginys „Keista ar ne, oficiali valdžia talkininkauja šešėlinei” yra laikytinas viešosios informacijos rengėjo subjektyviu vertinimu, išsakyta nuomone. Nuomonės, skirtingai nei žinios, atitikimo tikrovei patikrinti neįmanoma, tačiau nuomonė turi būti reiškiama sąžiningai ir etiškai, sąmoningai nenuslepiant ir neiškreipiant faktų ir duomenų“. Sprendime toliau dėstoma: „Pažymėtina, jog nei televizijos laidoje, nei savo paaiškinimuose žurnalistų etikos inspektorei viešosios informacijos rengėjas nepateikė jokių faktų, kurie atskleistų Prienų savivaldybės pareigūnų ir nusikalstamo pasaulio atstovų ryšius. <...> Prienų rajono mero pateiktų atsakymų į interviu metu žurnalistės užduotus klausimus prilyginimas talkininkavimui šešėlinei valdžiai negali būti laikomas objektyviu faktų vertinimu, atitinkančiu nešališkumo reikalavimą. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, pripažinta, jog viešosos informacijos rengėjas pažeidė Visuomenės informavimo įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje įtvirtintą principą.“     Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba nusprendė įspėti viešosios informacijos rengėją – UAB „Laisvas nepriklausomas kanalas“ dėl Visuomenės informavimo įstatymo 3 straipsnio 3 dalies pažeidimo.      Alvydas VaicekauskasPrienų rajono savivaldybės meras