1.  Dėl pritarimo Prienų „Revuonos“ vidurinės mokyklos 2010–2012 m. strateginiam veiklos planui.                                                                                                                          Pranešėjas Rimvydas Zailskas2. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T3-169 ,,Dėl apmokėjimo už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, lietuvių kalbos (gimtosios) valstybinio brandos egzamino teksto rašymo dalies ir mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.                                                                                                                           Pranešėjas Rimvydas Zailskas3. Dėl 2010 metų savivaldybės biudžeto patikslinimo.                                                                                                                          Pranešėja Nijolė Paužienė4. Dėl Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro mokamų paslaugų kainų nustatymo.                                                                                                                          Pranešėjas Virginijus Slauta5. Dėl slaugos ir palaikomojo gydymo lovų skaičiaus nustatymo Prienų rajono savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigose.                                                                                                                          Pranešėjas Virginijus Slauta6. Dėl Prienų rajono savivaldybės gyventojų telkimo visuomenei naudingiems darbams tvarkos aprašo patvirtinimo.                                                                                                                          Pranešėja Eugenija Sadauskienė7. Išvada dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto 2009 metų ataskaitos.                                                                                                                          Pranešėja Violeta Gaidienė8. Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaita už 2009 metus.                                                                                                                          Pranešėja Zita Mažeikienė 9. Dėl privatizavimo lėšų paskirstymo.                                                                                                                          Pranešėja Zita Mažeikienė 10. Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos.                                                                                                                          Pranešėja Zita Mažeikienė 11. Dėl Savivaldybės socialinio buto nuomos.                                                                                                                           Pranešėja Zita Mažeikienė12. Dėl buto, privatizuojamo lengvatinėmis sąlygomis, pardavimo kainos patvirtinimo.                                                                                                                          Pranešėja Zita Mažeikienė13. Dėl privatizuojamo objekto pradinės pardavimo kainos sumažinimo.                                                                                                                          Pranešėja Zita Mažeikienė14. Dėl kompiuterinės įrangos perėmimo.                                                                                                                          Pranešėja Zita Mažeikienė15. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir jo perdavimo Prienų rajono savivaldybės viešajai bibliotekai.                                                                                                                          Pranešėja Zita Mažeikienė16. Dėl pritarimo pasiūlymui pasirašyti sutartis su kelių priežiūros darbus vykdančiais rangovais.                                                                                                                          Pranešėjas Henrikas Vepštas17. Dėl Prienų rajono visuomenei būtinų vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų sąrašo patvirtinimo.                                                                                                                          Pranešėjas Henrikas Vepštas18. Dėl Prienų rajono savivaldybės vietinių rinkliavų nuostatų patvirtinimo.                                                                                                                          Pranešėjas Henrikas Vepštas19. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. T3-152 ,,Dėl detaliųjų planų rengimo“ pakeitimo.                                                                                                                             Pranešėja Dalia Joneliūnienė20. Dėl žemės sklypo kadastriniu Nr. 6928/0001:142 Prienų r. sav., Veiverių sen., Lizdeikių k., detaliojo plano rengimo.                                                                                                                          Pranešėja Dalia Joneliūnienė21. Dėl žemės sklypo Prienų r. sav., Veiverių sen., Skriaudžių k., detaliojo plano patvirtinimo ir Prienų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T3-28 „Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. liepos 26 d. sprendimo Nr. T3-126 „Dėl detaliųjų planų rengimo“ pakeitimo“ pripažinimo netekusiu galios.                                                                                                                          Pranešėja Dalia Joneliūnienė22. Dėl pavadinimų gatvėms Prienų r. sav., Išlaužo sen., Pakumprio k., suteikimo.                                                                                                                          Pranešėja Dalia Joneliūnienė23. Dėl žemės sklypo suformavimo įvažiavimui į žemės sklypą Medelyno g. 21 Prienuose detaliojo plano rengimo.                                                                                                                          Pranešėja Dalia JoneliūnienėSavivaldybės meras                                        Alvydas Vaicekauskas