DARBOTVARKĖ1. Dėl Prienų rajono savivaldybės mero pavaduotojo skyrimo.                                                                                                           Pranešėja Vytautė Draugelytė2. Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Juozo Krikštolaičio atleidimo iš pareigų.                                                                                                            Pranešėja Vytautė Draugelytė3. Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Raimundo Markūno atleidimo ir skyrimo į pareigas                                                                                                            Pranešėja Vytautė Draugelytė4. Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo.                                                                                                            Pranešėja Vytautė Draugelytė5. Dėl Prienų rajono savivaldybės mero Alvydo Vaicekausko kasmetinių atostogų.                                                                                                            Pranešėja Vytautė Draugelytė6. Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai.                                                                                                       Pranešėjas Alvydas Vaicekauskas7. Dėl 2010 m. žemės mokesčio.                                                                                                               Pranešėja Nijolė Paužienė8. Dėl 2010m. žemės nuomos mokesčio.                                                                                                               Pranešėja Nijolė Paužienė9. Dėl 2010 m. žemės nuomos mokesčio tarifų nustatymo.                                                                                                               Pranešėja Nijolė Paužienė10. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo tvarkos patvirtinimo.                                                                                                               Pranešėja Nijolė Paužienė11. Dėl pritarimo projektui „Prienų rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių infrastruktūros objektų plėtros trečiasis etapas“.                                                                                                                Pranešėjas Vytautas Griauslys 12. Dėl pritarimo projektui „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtros, plečiant Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro veiklą Prienuose, II etapas“                                                                                                               Pranešėjas Vytautas Griauslys13.Dėl pritarimo projektui „Prienų rajono savivaldybės ilgalaikio 2011–2019 m. strateginio plano ir 2011–2013 m. strateginio veiklos plano parengimas“.                                                                                                              Pranešėjas Vytautas Griauslys14. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2004 m. liepos 22 d. sprendimo Nr. 166 „Dėl Prienų rajono strateginio plano tvirtinimo“ papildymo.                                                                                                                Pranešėjas Vytautas Griauslys15. Dėl valstybinės finansinės paramos užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką.                                                                                                               Pranešėja Eugenija Sadauskienė16. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir jo perdavimo Prienų kultūros ir laisvalaikio centrui.                                                                                                               Pranešėja Zita Mažeikienė17. Dėl Prienų rajono želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo.                                                                                                               Pranešėjas Henrikas Vepštas18. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T3-298 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2010 m. viešųjų darbų programos ir viešųjų darbų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.                                                                                                               Pranešėjas Henrikas Vepštas19. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 31 d. sprendimo Nr. T3-199 „Dėl keleivių ir mokinių vežiojimo koordinavimo komisijos sudarymo“ pakeitimo.                                                                                                               Pranešėjas Henrikas Vepštas20. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T3-32 ,,Dėl detaliųjų planų rengimo“ pakeitimo.                                                                                                                Pranešėja Dalia Joneliūnienė21. Dėl žemės sklypo kadastriniu Nr. 6943/0008:119 Prienų r. sav., Prienų m., Paupio g. 34 detaliojo plano rengimo.                                                                                                  Pranešėja Dalia JoneliūnienėSavivaldybės meras                                                              Alvydas Vaicekauskas