Š. m. liepos 22 d. vykusiame Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdyje savivaldybės mero pavaduotoju buvo paskirtas Leonas Sakalavičius, savivaldybės administracijos direktoriumi Algis Marcinkevičius, jo pavaduotoju Raimundas Markūnas,  kurie naujas pareigas pradėjo eiti š. m. liepos 23 d. Taip pat minėtame posėdyje iš savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigų atleistas Juozas Krikštolaitis, atsistatydinus savo noru.