Visus, visus, visus per Žolinę (rugpjūčio 15 d., sekmadienį) kviečiame į Pakuonio miestelio gatvių šventę! Ateikite patys ir atsiveskite kaimyną, draugą, giminaitį!
Šventės programa
               12.30 – Prienų kultūros ir laisvalaikio centro pučiamųjų orkestro programa bažnyčios šventoriuje.
               13.00 – Šv. Mišios Pakuonio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje.
               15.00 – Pakuonio gyventojų vaišės parapijos namų parkelyje. Klebono palaiminimas. Jus linksmins liaudiškos                            muzikos kapela „Jieznelė“.
               15.15 – Miestelėnų pasisveikinimas.
               15.30 – Gatvių prisistatymas.
               16.30 – Miestelio gatvių sodybų nominacijos.
               16.40 – Parapijos namų salės ir parodos, skirtos Pakuonio gatvių šventei, atidarymas.
               17.00 – Videomontažas „Pasivaikščiokime po Pakuonį“. Veiks „Blusų turgus“. Jūsų laukia dainos, šokiai ir                              žaidimai.
                            Šventės metu bus ribojamas eismas Aušros gatvėje. Eismas nukreipiamas Sodybų, Pievų ir Tylos                            gatvėmis.                            Renginio organizatoriai:                                                      Pakuonio seniūnija                                                                                                                         Pakuonio bendruomenė                                                                                                                        Pakuonio laisvalaikio salė