Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugsėjo 20 d. nutarimu Nr. 1019 patvirtinto Vietos gyventojų apklausos tvarkos aprašo 11 punktu ir Prienų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. T3-105 ,,Dėl siūlymo keisti Prienų rajono savivaldybės teritorijos ribas teikimo Lietuvos Respublikos Vyriausybei“, informuoju apie 2010 m. rugpjūčio 28 d. planuojamą vietos gyventojų apklausą.     Apklausos tikslas – sužinoti vietos gyventojų nuomonę dėl siūlymo keisti Birštono sav. ir Prienų rajono sav. teritorijų ribas Škėvonių k. (Birštono sen., Birštono sav.) ir Beniukų k. (Jiezno sen., Prienų r. sav.).     Apklausos vykdymo vietos: Prienų rajono savivaldybės Jiezno seniūnijos Beniukų kaimo  gyventojų – Prienų rajono savivaldybės administracijos Jiezno seniūnijos patalpose (Jieznas,  J. Basanavičiaus g. 1), Birštono savivaldybės Birštono seniūnijos Škėvonių kaimo gyventojų – Birštono savivaldybės administracijos patalpose (Birštonas, Jaunimo g. 2).      Apklausos laikas – 2010 m. rugpjūčio 28 d. nuo 8 iki 22 val.     Apklausos vykdytojas – Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2010 m. rugpjūčio 2 d. įsakymu Nr. 1V-518 patvirtinta vietos gyventojų apklausos vykdymo komisija (komisijos pirmininkė  Dalia Joneliūnienė, Prienų rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja;  pirmininkės pavaduotojai: Vytautė Draugelytė, Prienų rajono savivaldybės administracijos Teisės ir personalo skyriaus vedėja, Mantas Michaliunjo, Birštono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas; nariai: Algis Bartusevičius, Prienų rajono savivaldybės administracijos Jiezno seniūnijos seniūnas, Jonas Kederys, Birštono savivaldybės administracijos Birštono seniūnijos seniūnas; Algimantas Matulevičius, Prienų rajono savivaldybės administracijos Prienų seniūnijos seniūnas; Jūratė Zailskienė, Birštono savivaldybės Birštono seniūnijos Škėvonių kaimo gyventoja).