Remiantis LR sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V-69 „Dėl privalomojo pirmosios pagalbos mokymo programos, privalomojo higienos įgūdžių mokymo programos ir privalomojo mokymo apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai mokymo programos patvirtinimo“  organizuojami šie mokymai:- Privalomasis pirmosios pagalbos;- Privalomasis higienos įgūdžių;- Privalomasis mokymas apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai.Mokymams naudojama naujausia metodinė literatūra, informatyvūs pristatymai ir kitos priemonės. Mokymų metu įgytas teorines žinias dalyviai turės galimybę pritaikyti praktiškai. Mokymai vyks lanksčiu grafiku. Susidarius grupei (ne mažiau nei 10 asmenų) lektoriai atvyks į Jūsų įstaigą.Visiems norintiems dalyvauti mokymuose daugiau informacijos suteiksime telefonu (8 319) 54 427 arba www.vsbprienai.lt.Susiję dokumentai:- Sąrašas asmenų, kuriems privalomi šie mokymai;- Rajono Tarybos sprendimas apie teikiamų paslaugų kainas;- Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas.Maloniai Jūsų lauksime!