Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdžio, kuris vyks š. m. rugsėjo 16 d. (ketvirtadienį) 10 val., darbotvarkė:1. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T3-32 „Dėl Prienų rajono savivaldybės veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo.                                                                                             Pranešėja Vytautė Draugelytė2. Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybės aprašymo patvirtinimo.                                                                                              Pranešėja Vytautė Draugelytė3. Dėl Prienų rajono savivaldybės mero Alvydo Vaicekausko tarnybinės komandiruotės.                                                                                             Pranešėja Vytautė Draugelytė4. Dėl pritarimo Prienų rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo programoms.                                                                                              Pranešėjas Rimvydas Zailskas5. Dėl Nacionalinei mokyklų vertinimo agentūrai teikiamų vertinti Prienų rajono savivaldybės mokyklų.                                                                                              Pranešėjas Rimvydas Zailskas6. Dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių Prienų rajono savivaldybės mokyklose patvirtinimo.                                                                                              Pranešėjas Rimvydas Zailskas7. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T3-5 „Dėl Prienų rajono švietimo įstaigų darbuotojų tarnybinių atlyginimų ir tarifinių atlygių priedų nustatymo“ 1, 2 punktų pripažinimo netekusiais galios.                                                                                              Pranešėjas Rimvydas Zailskas8. Dėl 2010 m. savivaldybės biudžeto patikslinimo.                                                                                              Pranešėja Nijolė Paužienė9. Dėl Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro socialinių paslaugų organizavimo ir mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo.                                                                                              Pranešėja Eugenija Sadauskienė10. Dėl Prienų globos namų nuostatų patvirtinimo.                                                                                              Pranešėja Eugenija Sadauskienė11. Dėl Prienų globos namuose teikiamų paslaugų aprašo ir įkainių patvirtinimo.                                                                                              Pranešėja Eugenija Sadauskienė12. Dėl Nukreipimų į Prienų globos namus išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.                                                                                              Pranešėja Eugenija Sadauskienė13. Dėl Triukšmo prevencijos Prienų rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo.                                                                                              Pranešėjas Virginijus Slauta 14. Dėl valstybės lėšomis finansuojamų melioracijos darbų programos lėšų paskirstymo 2010 m. patvirtinimo.                                                                                              Pranešėjas Donatas Šimukonis 15. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T3-26 „Dėl komisijos valstybės lėšomis finansuojamų melioracijos darbų žemės ūkio paskirties žemėje objektams parinkti sudarymo“ pakeitimo.                                                                                                      Pranešėjas Donatas Šimukonis16. Dėl  turto perdavimo patikėjimo teise Prienų globos namams ir Jiezno vaikų globos namams.                                                                                              Pranešėja Zita Mažeikienė  17. Dėl pastato išbraukimo iš privatizavimo objektų sąrašo.                                                                                              Pranešėja Zita Mažeikienė  18. Dėl savivaldybės socialinio buto nuomos.                                                                                              Pranešėja Zita Mažeikienė19. Dėl įsipareigojimo pratęsti suteiktos gyvenamosios patalpos nuomą.                                                                                              Pranešėja Zita Mažeikienė20. Dėl turto įrašymo į Prienų rajono savivaldybės administracijos buhalterinę apskaitą.                                                                                              Pranešėjas Zita Mažeikienė21. Dėl prašymo perduoti neatlygintinai savivaldybės nuosavybėn valstybinės žemės sklypą.                                                                                              Pranešėja Zita Mažeikienė22. Dėl pritarimo projektui „Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės įrengimas“.                                                                                              Pranešėjas Henrikas Vepštas23. Dėl  pritarimo statybos ir remonto darbams.                                                                                              Pranešėjas Henrikas Vepštas24. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. T3-69 „Dėl 2010 m. kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo“ pakeitimo.                                                                                              Pranešėjas Henrikas Vepštas25. Dėl detaliųjų planų patvirtinimo.                                                                                              Pranešėja Dalia Joneliūnienė26. Dėl žemės sklypo kadastriniu Nr. 6962/0003:146 Prienų r. sav., Stakliškių sen., Antaveršio k., detaliojo plano korektūros patvirtinimo.                                                                                                      Pranešėja Dalia JoneliūnienėSavivaldybės meras                                               Alvydas Vaicekauskas