Rugsėjo 7–10 d. Prienuose viešėjo ilgamečio savivaldybės partnerio Lubańo (Lenkija) municipaliteto delegacija. Joje Lubańo miesto burmistro pavaduotojas Henrikas Rogackis, Miesto plėtros skyriaus vedėjo pavaduotoja Anna Przytulska, Socialinio rūpybos centro direktorė Beata Jurak ir Lubańo miesto tarybos narys Stanisławas Kosakowskis.Vizito metu svečiai aplankė Veiverių Antano Kučingio meno mokyklą. Direktorius Mindaugas Labanauskas maloniai juos priėmė, supažindino su mokyklos vykdoma veikla, papasakojo apie pradedamą įgyvendinti projektą ir pasidžiaugė, kad bus renovuotas mokyklos pastatas, sutvarkyta mokyklos teritorija. Lubańo miesto burmistro pavaduotojas Henrikas Rogackis, kartu su kolegomis apžiūrėjęs mokyklą, akcentavo, kad svarbiausia – ne mokyklos sienos, o žmonės, kurie čia dirba ir mokosi.  Labai stebėjosi, kad tokio nedidelio miestelio meno mokykloje mokosi tiek daug vaikų. Svečiams patiko mokyklos auklėtinių improvizuotas koncertas.     Veiveriuose svečiai apžiūrėjo ir ilgamečio Veiverių parapijos klebono kun. Kazimiero Skučo Rimorystės muziejų, įkurtą parapijos kluonelyje. Kunigas mielai papasakojo apie savo sukauptą brikų, važių ir pakinktų kolekciją, pademonstravo pakinktų gaminimo stakles, siuvimo mašiną, kitus įrankius.      Vizito metu buvo aptarta jau vienuolika metų trunkanti draugystė tarp Prienų rajono ir Lubańo savivaldybių, prisiminti bendrai nuveikti darbai. Abiejų savivaldybių atstovai pasidžiaugė, kad bendradarbiavimas tarp savivaldybių išsiplėtė: nuo 2001 metų Pakuonio pagrindinė mokykla bendrauja su Lubańo gimnazija Nr. 1, drauge įgyvendina projektus, vykdo mokinių mainus.Ieva Gailiūtė