Tai yra savaitę truksiančio Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros organizuojamo pažintinio vizito „Vidaus ir išorės vertinimas – prielaida mokyklų tobulinimui“ dalyviai. Šio vizito tikslas – skleisti vertingą mokyklų vidaus ir išorės vertinimo patirtį ir plėtoti diskusijas apie  mokyklų vertinimo rezultatų panaudojimą, priimant  sprendimus  nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmeniu bei vadybos kultūros kaitą. Viena vizito diena numatyta Prienų rajono savivaldybėje, siekiant supažindinti vizito dalyvius su mūsų mokyklų bei Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus veiksminga darbo praktika ir inovacijomis mokyklų veiklos vertinimo ir įsivertinimo srityje. Europos Komisija iš 266 pažintinių vizitų, organizuojamų 2010–2011 m. visose dalyvaujančiose šalyse, minėtą vizitą  pripažino kaip ypač svarbų.Vizite dalyvauja  12 nacionalinio ir regioninio lygmens švietimo specialistų iš Airijos, Olandijos, Prancūzijos, Belgijos, Italijos, Vokietijos, Rumunijos, Bulgarijos, Kipro, Graikijos, Portugalijos, Ispanijos bei ekspertė Anna-Mari Nevala iš Jungtinės Karalystės ir Europos Komisijos atstovas  Guido Boel.    Vizito dalyviai susitiks su Prienų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus darbuotojais, lankysis Prienų  Nemuno pradinėje ir Išlaužo pagrindinėje mokyklose, diskutuos su ten dirbančiais specialistais, mokyklų vadovais, mokytojais bei mokiniais mokyklų vertinimo ir savęs vertinimo temomis.  Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus informacija