Spalio 4–6 d. Savivaldybės meras dalyvaus Briuselyje rengiamuose seminaruose ir diskusijose, skirtose reformuojamai Europos Sąjungos Sanglaudos politikai po 2013 m. (konkurencingumo, teritorinio bendradarbiavimo ir sanglaudos politikos klausimais).