Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. spalio 5 d. įsakymas Nr. (7.7)-A3-513