Rugsėjo 28 d. Prienų rajono savivaldybė gavo Lietuvos Respublikos kontrolieriaus Augustino Normanto pažymą dėl skundų, kuriuose savivaldybės administracijos pareigūnai kaltinami biurokratizmu, kad nesprendžia J. Brundzos g. 17, Prienuose esančio žemės sklypo, reikalingo prekybos kioskų eksploatavimui, formavimo klausimo. Taip pat skunduose teigiama, kad savivaldybės pareigūnai, viršydami įgaliojimus, neteisėtai  išduoda leidimus prekybai žemės sklype, į kurį savivaldybė neturi jokių teisių.     LR Seimo kontrolierius, išnagrinėjęs tyrimui reikšmingas aplinkybes ir išvadas, nusprendė skundą dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų, sprendžiant žemės sklypo J. Brundzos g. 17, Prienuose, padalinimo klausimą, nutraukti. Kontrolieriaus išvadose rašoma, kad žemės sklypas nuomai, pardavimui gali būti formuojamas tik Nekilnojamojo turto registre registruotų statinių eksploatacijai, todėl, tik išsprendus  prekybos kioskų statuso klausimą (laikini tai statiniai ar ne) teismo tvarka, atsirastų galimybė spręsti klausimą, ar šių statinių eksploatacijai gali būti suformuotas atskiras žemės sklypas.     Skundą dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų, išduodant leidimus prekybai valstybiniame žemės sklype J. Brundzos g. 17, Prienuose, Seimo kontrolierius atmetė. Išvadose minima, kad išduodant leidimus prekybai ginčo sklype Prienų rajono valdybos 2000-09-27 sprendimu Nr. 195 patvirtintos Leidimų prekybai (paslaugų teikimui) Prienų rajono viešose vietose išdavimo tvarkos reikalavimai nebuvo pažeisti. Savivaldybės informacija