Meras Alvydas Vaicekauskas spalio 15 d. surengė pasitarimą su UAB „Dzūtra“ ir UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro atstovais dėl atliekų surinkimo iš sunkiai pasiekiamų vietovių paslaugos teikimo gerinimo. Pasitarime taip pat dalyvavo administracijos direktorius Algis Marcinkevičius, mero pavaduotojas Leonas Sakalavičius, Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus vedėjas Henrikas Vepštas ir skyriaus vyr. specialistė Ilona Ramanauskienė.       Šis pasitarimas – tai rugsėjo 23 d. pasitarimo tęsinys. Tada meras ir kiti savivaldybės vadovai įpareigojo „Dzūtros“ ir Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro atstovus parengti spendimą dėl atliekų surinkimo vykdymo iš sunkiai pasiekiamų vietovių. Akcentuota, kad nepriklausomai nuo to, kur gyvena žmogus, paslaugos, už kurias jis moka, turi būti suteiktos.       Praėjus beveik mėnesiui UAB „Dzūtra“ pateikė pasiūlymą, kaip būtų galima spręsti šią problemą. Viena iš galimybių – kaimiškose vietovėse gyvenantiems žmonėms, kurie naudojasi bendro naudojimo konteineriais, papildomai skirti individualius konteinerius ar šiukšlių maišus, kurie būtų surenkami UAB „Dzūtra“ lengvuoju  automobiliu. Toks būdas padėtų priartinti teikiamą paslaugą prie gyventojų. Savivaldybės vadovai taip pat pabrėžė, kad informacijos trūkumas kelia įtampą, todėl būtina daugiau bendrauti su gyventojais. UAB „Dzūtra“ atstovai pažadėjo apklausti visus gyventojus ir leisti pasirinkti, kuris atliekų surinkimo būdas jiems patogesnis.       Antroje pasitarimo dalyje buvo aptartas ir atliekų rūšiavimo klausimas. Ne kartą kalbėta, kad atliekų surinkimo paslaugos kaina besąlygiškai susijusi su atliekų kiekiu, patenkančiu į sąvartynus. Kuo didesnis nerūšiuotų atliekų kiekis patenka į bendrą komunalinių atliekų surinkimo sistemą, tuo didesnis atliekų surinkimo mokestis. Todėl šioje situacijoje labai svarbus atliekų rūšiavimas. Tinkamai tvarkant atliekas, didesnis atliekų kiekis būtų perdirbamas ir mažiau atliekų patektų į sąvartynus.       Pasitarime taip pat dalyvavo Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Rimvydas Zailskas. Aptarta galimybė pradėti vykdyti intensyvesnį ekologinį švietimą visose rajono mokyklose. Be abejo, vedėjas šiai  idėjai pritarė, tačiau atkreipė dėmesį, kad nepakanka mokiniams suteikti vien tik teorinių žinių, svarbu, kad mokyklose vaikai realiai galėtų jas pritaikyti. Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro direktorius A. Reipas garantavo, kad mokiniams bus suteikta tokia galimybė.     Ieva Gailiūtė