Prienų rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Prienų lopšelio-darželio „Pasaka“ infrastruktūros modernizavimas“ (toliau Projektas) pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ įgyvendinimo priemonę „Investicijos į ikimokyklinio ugdymo įstaigas“.      Projektu siekiama gerinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų aplinką Prienų rajone modernizuojant Prienų lopšelio-darželio „Pasaka“ infrastruktūrą, teikiant kokybiškesnes švietimo bei ugdymo paslaugas rajono vaikams nuo 1,5 m. iki 7 m. amžiaus.      Projekto įgyvendinimo metu atliekamas įstaigos patalpų, išskyrus administracinės paskirties, kapitalinis remontas, atnaujinami baldai ir įsigyjama moderni kompiuterinė įranga. Projekto tikslinės grupės: 1,5–7 m. amžiaus vaikai; personalas, dirbantis su ikimokyklinio amžiaus vaikais.      Bendra projekto vertė 929 720,00 Lt., iš kurių Europos Sąjungos fondų lėšos sudaro 790 262,00 Lt, Prienų rajono savivaldybės biudžeto lėšos   139 458,00 Lt.     Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia yra 2010 m. vasario 15 d. Planuojama pabaiga – 2010 m. lapkričio 30 d.   Daugiau informacijos teirautis:Vytautas GriauslysPrienų rajono savivaldybės administracijos Investicijų skyriaus vedėjasTel. (8 319) 61179, Faksas (8 319) 61199El. pašto adresas [email protected]