Prienų rajono savivaldybės taryba 2010 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. T3-106 nusprendė atnaujinti 2005 m. patvirtintą Prienų miesto šilumos ūkio specialųjį planą.        Planavimo organizatorius – Prienų rajono savivaldybė.        Pastabas ir pasiūlymus galima pateikti Statybos ir ekonominės plėtros skyriui, Laisvės a. 12, 59126 Prienai, tel. (8 319) 61 122, faksas (8 319) 61 199, el. p.  [email protected]        Planavimo rengėjas – UAB „Ekoprojektas“, A. Goštauto g. 8, 2600 Vilnius.        Projekto vadovė I. Tomaševičienė tel. (8 5) 2617913; mob. 8 699 95475, faksas (8 5) 2619529; el. p. [email protected]       Šilumos ūkio planavimo tikslai:       1. Suformuoti ilgalaikes šilumos ūkio modernizavimo ir plėtros kryptis, siekiant užtikrinti saugų ir patikimą šilumos tiekimą vartotojams mažiausiomis sąnaudomis bei neviršijant leidžiamo neigiamo poveikio aplinkai.       2. Suderinti valstybės, savivaldybės, energetikos įmonių, fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių interesus aprūpinant vartotojus šiluma ir energijos ištekliais šilumos gamybai.       3. Reglamentuoti aprūpinimo šiluma būdus ir naudotinas kuro bei energijos rūšis šilumos gamybai atskirose teritorijose (zonose).