Prienų rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Pakuonio pagrindinės mokyklos Pakuonyje, Sodų g. 36 renovacija“ (toliau Projektas) pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos „Aplinka ir darnus vystymasis“ įgyvendinimo priemonę „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“.      Projektu siekiama gerinti priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo paslaugų aplinką Prienų rajone renovuojant Pakuonio pagrindinę mokyklą, teikiant kokybiškesnes švietimo bei ugdymo paslaugas rajono vaikams nuo 5 m. iki 16 m. amžiaus.     Projekto įgyvendinimo metu keičiami langai, lauko durys, rekonstruojamos išorės sienos, šildymo sistema, apšiltinamas stogas. Tokiu būdu pavyks ženkliai sumažinti mokyklos energijos sąnaudas. Projekto tikslinės grupės: 5–16 m. amžiaus vaikai, personalas.      Bendra projekto vertė 851 870,00 Lt, iš kurių Europos Sąjungos fondų lėšos sudaro 724 089,50 Lt, Ūkio ministerijos lėšos – 127 780,50 Lt.     Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia yra 2010 m. vasario 3 d. Planuojama pabaiga – 2010 m. lapkričio 30 d.   Daugiau informacijos teirautis:Vytautas GriauslysPrienų rajono savivaldybės administracijos Investicijų skyriaus vedėjasTel. (8 319) 61179, Faksas: (8 319) 61199El. pašto adresas [email protected]