Lapkričio 10 d. Savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas kartu su VšĮ Prienų ligoninės vyr. gydytoja Aldona Marija Matusevičiūte dalyvavimo pasitarime dėl sveikatos priežiūros įstaigų ir paslaugų restruktūrizavimo pasekmių ir galimų savivaldybių veiksmų. Pasitarimas vyko Širvintų rajono savivaldybėje, kur taip pat dalyvavo merai, jų pavaduotojai, vyr. gydytojai iš Kaišiadorių, Ignalinos, Pakruojo, Zarasų, Naujosios Akmenės, Molėtų, Širvintų, Šilalės ir Klaipėdos rajonų.         Restruktūrizacijos pasekmės    Po restruktūrizacijos praėjus 7-iems mėnesiams išryškėjo neigiamos reformos pasekmės. Paslaugų restruktūrizavimas pablogino asmens sveikatos priežiūros prieinamumą gyventojams, tokiu būdu padidino skirtumus tarp asmenų, siekiančių lygiomis sąlygomis gauti valstybės pripažįstamas sveikatos priežiūros paslaugas. Nėra jokių objektyvių duomenų, kad paslaugų restruktūrizavimas sudarys prielaidas teikti saugesnes, kokybiškesnes, savalaikes sveikatos priežiūros paslaugas. Nereti atvejai rodo, kad sveikatos priežiūros paslaugų teikimas restruktūrizuotų ligoninių rajonų gyventojams tapo nesaugus, nesavalaikis ir kartu nepakankamai kokybiškas dėl dirbtinių apribojimų įstaigoms teikti tam tikras gyvybiškai svarbias paslaugas. Tai verčia be reikalo pacientus pervežti į kitas asmens sveikatos priežiūros įstaigas, didina grėsmę jų sveikatai ir gyvybei. Taip pat svarbu pabrėžti, kad ši reforma ateityje negali pasiekti jokio ekonominio efekto. Visų pirma asmens sveikatos priežiūros įstaigose (toliau – ASPĮ) yra apmokama už faktiškai suteiktas paslaugas. Jei tos paslaugos neteikiamos vienoje ASPĮ, suteikiamos kitoje, ir privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto išlaidos ne sumažėja, bet padidėja, nes aukštesnio lygio ligoninėje tų pačių paslaugų įkainis yra gerokai didesnis. Nuo 2010-04-01 sumažėjo restruktūrizuotų įstaigų realiosios pajamos, o realiosios išlaidos sumažėjo nežymiai. Prastėjant įstaigų finansinei būklei, realiai kyla šių ligoninių bankroto grėsmė. Tai, be abejonės, pablogintų asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą, išaugtų nedarbo lygis.         Pasirašyta rezoliucija     Pasitarime dalyvaujantys savivaldybių ir ligoninių vadovai pasirašė rezoliuciją „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų ir paslaugų restruktūrizavimo trečiojo etapo programos įgyvendinimo“, kurią adresavo LR Prezidentei Daliai Grybauskaitei, Seimo Pirmininkei Irenai Degutienei, Ministrui Pirmininkui Andriui Kubiliui, Seimo Sveikatos komiteto pirmininkui Antanui Matului, sveikatos apsaugos ministrui Raimundui Šukiui ir Seimo nariams. Rezoliucija siekiama, kad būtų atkreiptas dėmesys į neigiamas restruktūrizacijos pasekmes ir imtasi priemonių situacijai pagerinti. Rezoliucijoje prašoma, kad įstaigoms, kurios turi tam licencijas, reikiamą darbuotojų skaičių, medicininę įrangą, būtų finansuojamos reanimacijos II paslaugos; 2011-ais ir vėlesniais metais finansuoti priėmimo–skubios pagalbos skyriuose gydytojų chirurgų (traumatologų) darbą 2010 metų tvarka, padidinant tikslinį finansavimą iki 250 tūkst. Lt per metus. Taip pat padidinti terapinio bei palaikomojo gydymo ir slaugos profilio paslaugų finansavimą. Prašoma didinti  priartinant prie realių sąnaudų dienos chirurgijos I ir II įkainius ir plėsti šių paslaugų sąrašą bei apimtį. Prašoma spręsti reanimobilių darbo ir apmokėjimo už reanimobilio tarnybos suteiktas paslaugas tvarką. Taip pat tobulinti sutartis tarp ASPĮ ir Teritorinės ligonių kasos, nenustatant griežtų apribojimų, finansavimą išdėstant ketvirčiais. Prašoma keisti stacionarių paslaugų įkainio apskaičiavimo metodiką, didinant įkainius už stacionarias paslaugas. Taip pat padengti įstaigoms įsiskolinimus, atsiradusius dėl restruktūrizacijos.   Ieva Gailiūtė