Prienų rajono vietos veiklos grupė (toliau – VVG) kartu su rajono vadovais visą lapkričio mėnesį rengia susitikimus su bendruomenių pirmininkais ir seniūnais VVG strategijos įgyvendinimo klausimais. Tokių susitikimų tikslas – susipažinti su didžiausiomis bendruomenių problemomis, išsiaiškinti kiekvienos bendruomenės poreikius. Savivaldybės vadovai laikosi pozicijos, kad įgyvendinat VVG strategiją parama turi būti tolygiai paskirstyta visam rajonui. Susitikimai jau įvyko Pakuonio, Veiverių, Šilavoto, Jiezno seniūnijose.      Pasinaudodamos ES parama bendruomenės nori išspręsti ne vieną problemą, todėl laukia tikrai daug darbų: suremontuoti bendruomenių ar parapijų namus (sutvarkyti varvančius stogus, pakeisti langus ir duris), įrengti vandentiekį, pagerinti vandens kokybę, sutvarkyti sporto aikštynus ar kitas viešąsias erdves. Norai ir siekiai dideli, tačiau bendruomenių daug, o parama ribota. Savivaldybės mero Alvydo Vaicekausko įsitikinimu, galimybę pasinaudoti ES parama reikia suteikti visoms bendruomenėms. Paramos verti projektai bus atrinkti konkurso būdu, todėl labai svarbu kruopščiai viską suplanuoti, potencialius projektus išdėstyti pagal prioritetą. VVG valdybos nariai taip pat ragina atkreipti dėmesį į tai, ar sutvarkyti pastatų, žemės nuosavybės dokumentai, parengti detalieji planai.      Prienų vietos veiklos grupės strategijai įgyvendinti yra numatyta 8 580 000 Lt parama (įskaitant vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimo išlaidas). Strategijos finansiniai ištekliai turi būti paskirstyti visuomeninės paskirties pastatų rekonstrukcijai, tradicinių amatų centrų kūrimui, kaimo viešųjų erdvių sutvarkymui, vandens tiekimo ir nuotekų sistemų rekonstrukcijai ir įrengimui bei sporto aikštynų įrengimui ir sutvarkymui.  Šių priemonių įgyvendinimas teigiamai paveiks visas pagrindines kaimo gyvenimo sritis – buitines paslaugas, viešąją infrastruktūrą, kultūrą, švietimą, socialinį bendravimą ir kt. sritis.Ieva Gailiūtė