DARBOTVARKĖ:1. Dėl Prienų rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos iki 2012 m. bendrojo plano II etapo (2010–2012 m.) įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo.                                                                                                                  Pranešėjas Rimvydas Zailskas2. Dėl valytojo etato įsteigimo Prienų pedagoginėje psichologinėje tarnyboje.                                                                                                                  Pranešėjas Rimvydas Zailskas3. Dėl Prienų rajono savivaldybės asociacijų, religinių bendruomenių ir bendrijų rėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo.                                                                                                                  Pranešėjas Raimundas Markūnas4. Dėl Prienų rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos nuostatų patvirtinimo.                                                                                                                  Pranešėjas Romas Trakymas5. Dėl 2010 m. savivaldybės biudžeto patikslinimo.                                                                                                                  Pranešėja Nijolė Paužienė6. Dėl dalyvavimo projekte „Šilavoto melioracijos sistemų naudotojų asociacijos melioracijos ir hidrotechninių statinių rekonstrukcija“.                                                                                                                  Pranešėjas Donatas Šimukonis7. Dėl sutikimo perimti nekilnojamuosius daiktus Ivoniškių k. Birštono sav.                                                                                                                  Pranešėja Zita Mažeikienė8. Dėl leidimo atviro konkurso būdu išnuomoti pastatą Vytauto g. 7 Jiezno m.                                                                                                                  Pranešėja Zita Mažeikienė9. Dėl prašymo perduoti neatlygintinai savivaldybės nuosavybėn valstybinės žemės sklypą.                                                                                                                  Pranešėja Zita Mažeikienė10. Dėl sutikimo rekonstruoti pastatą.                                                                                                                  Pranešėja Zita Mažeikienė11. Dėl privatizavimo lėšų paskirstymo.                                                                                                                  Pranešėja Zita Mažeikienė12. Dėl Savivaldybės turto privatizavimo.                                                                                                                  Pranešėja Zita Mažeikienė13. Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos.                                                                                                                  Pranešėja Zita Mažeikienė14. Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos.                                                                                                                  Pranešėja Zita Mažeikienė15. Dėl turto perdavimo Prienų rajono savivaldybės mokykloms.                                                                                                                  Pranešėja Zita Mažeikienė16. Dėl turto perdavimo Prienų lopšeliui-darželiui „Pasaka“ ir Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centrui.                                                                                                                   Pranešėja Zita Mažeikienė17. Dėl pritarimo galimybių ir alternatyvų studijai.                                                                                                                  Pranešėjas Henrikas Vepštas18. Dėl Prienų rajono savivaldybės 2011 m. viešųjų darbų programos patvirtinimo.                                                                                                                  Pranešėjas Henrikas Vepštas19. Dėl individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuoto pajamų mokesčio dydžio nustatymo.                                                                                                                  Pranešėjas Henrikas Vepštas20. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T3-159 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės vietinių rinkliavų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.                                                                                                                  Pranešėjas Henrikas Vepštas21. Dėl žemės sklypo dalies paėmimo visuomenės poreikiams ir detaliojo plano rengimo.                                                                                                                  Pranešėja Dalia Joneliūnienė22. Dėl pavadinimo Prienų rajono savivaldybės Išlaužo seniūnijos Išlaužo kaimo gatvei suteikimo.                                                                                                                  Pranešėja Dalia Joneliūnienė23. Dėl pavadinimų Prienų rajono savivaldybės Naujosios Ūtos seniūnijos Mieleišupio, Naujosios Ūtos, Skersabalio, Tartupio, Žemaitkiemio kaimų gatvėms suteikimo.                                                                                                                  Pranešėja Dalia Joneliūnienė24. Dėl pavadinimų Prienų rajono savivaldybės Stakliškių seniūnijos Alšininkų, Gripiškių, Krasausiškių, Lepelionių, Lielionių, Medžionių, Pakrovų, Pieštuvėnų, Pikelionių, Sudvariškių, Trečiokių, Užuguosčio, Vyšniūnų, Želkūnų kaimų gatvėms suteikimo.                                                                                                                  Pranešėja Dalia JoneliūnienėINFORMACIJA. VšĮ Prienų ligoninės vyriausiosios gydytojos informacija apie Prienų ligoninės veiklą.                                                                                                                   Pranešėja Aldona MatusevičiūtėSavivaldybės meras                                                             Alvydas Vaicekauskas