Kaip ir kiekvienais metais, taip ir šį rudenį, Prienų krašto kūrėjų klubas „Gabija“ (vadovė Rasa Zdanevičienė)  pakvietė į Knygų mugę. Susirinkusieji įsigijo Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklos knygų, susipažino su naujienomis, švedų kūriniais. Renginio svečiai – 2010 m. Poezijos pavasario laureatė, poetė, vertėja Zita Gražina Mažeikaitė, Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklos redaktorė, literatūros kritikė Janina Riškutė, poetas Gintautas Dabrišius, Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklos atstovai. Lankytojai rado ir savo kraštiečių leidinių lentynėlę: Anelės Razmislavičienės laisvės kovų įamžinimo vietų Prienų krašte katalogą „Kokiom žolelėm jūs beišdygsit, vaikeliai mano…“, leidinį apie audėjas „Dienos darbeliai – plonos drobelės“, Prienų krašto kūrėjų klubo „Gabija“ lankstinį apie V. Mykolaitį-Putiną, mokytojo Edvardo Veingertnerio atsiminimus apie XX a. pradžios žvejus ir žvejybą didžiojoje Nemuno kilpoje „Mano gyvenimo upė“, Stefos Juršienės eilėraščių rinkinius „Balandis pūgoje“, „Ir niekas kaip viskas“, birštoniškės Vakarės Aleksandravičiūtės knygą „Gugeliukai“.      Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas pasveikino knygos mylėtojus, organizatorius ir linkėjo, kad šis kultūrinis įvykis ir toliau gyvuotų. Meras įteikė Prienų rajono savivaldybės padėką Zitai Gražinai Mažeikaitei už svarų indėlį į Lietuvos kultūros ir Prienų krašto istorijos lobyną. Prienų rajono savivaldybės viešajai bibliotekai nupirkta naujausių Lietuvos rašytojų sąjungos leidinių.     Mūsų kraštietei Zitai Gražinai Mažeikaitei 2010 metai ypatingi – jos kūryba buvo įvertinta net trimis apdovanojimais. Poetė tapo Poezijos pavasario laureate, jai  įteikta Salomėjos Nėries premija ir Švedijos akademijos premija už švedų literatūros vertimus. Tačiau poetė jų nesureikšmina, toliau dirba savo mėgstamą darbą. Zita Mažeikaitė pasakojo apie kūrybos procesą, vertimus, dalijosi šiltais prisiminimais apie vaikystę, tėviškę.     Knugų mugės lankytojai, įsigiję mėgstamų autorių knygų, poetės Zitos Mažeikaitės eilėraščių rintinę „Tenoriu būti“ su autografais, dar neskubėjo skirstytis, diskutavo, dalijosi įspūdžiais.      Nuotraukos Laimos Duoblienės