Prienų rajono savivaldybės administracija baigė įgyvendinti projektą „Prienų lopšelio-darželio „Pasaka“ infrastruktūros modernizavimas“ (toliau Projektas) pagal Europos Sąjungos Sanglaudos skatinimo veiksmų programos „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ įgyvendinimo priemonę „Investicijos į ikimokyklinio ugdymo įstaigas“.      Projekto įgyvendinimo metu atlikta Prienų lopšelio-darželio „Pasaka“ patalpų rekonstrukcija (buvo atliekami patalpų remonto, virtuvės vėdinimo, langų orlaidžių įmontavimo darbai, rekonstruoti šalto ir karšto vandens tiekimo tinklai, kanalizacijos tinklai, vidaus elektros tinklai, silpnų srovių tinklai, įdiegta apsauginė signalizacijos ir įeigos kontrolės sistema, gaisro aptikimo sistema). Įgyvendinant Projektą buvo įsigyti nauji baldai bei moderni kompiuterinė ir metodinės paskirties įranga. Modernizuota lopšelio-darželio infrastruktūra sudaro sąlygas teikti kokybiškesnę bei platesnio spektro ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programą Prienų rajono vaikams.     Projekto rezultatais naudosis tiesioginės projekto tikslinės grupės, t. y. lopšelio- darželio „Pasaka“ auklėtiniai (1,5–7 m. amžiaus vaikai) ir personalas, vykdantis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas. Daugiau informacijos teirautis:Vytautas GriauslysPrienų rajono savivaldybės administracijos Investicijų skyriaus vedėjasTel. (8 319) 61179, Faksas (8 319) 61199El. pašto adresas [email protected]