2010 m. gruodžio 28–29 d. Druskininkuose vykusiame šio projekto seminare „Mokyklos kaip besimokančios organizacijos plėtra” buvo aptartos besimokančios organizacijos plėtros perspektyvos projekte dalyvaujančiose mokyklose, išanalizuoti mokyklų ateities planai ir aptarti tolesni žingsniai sprendžiant pasirinktą problemą. Šilavotiškiai yra apsisprendę gilintis į specialiųjų poreikių mokinių ugdymo pamokoje veiksmingumą.  Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus informacija