Statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus reglamentuoja Statybos įstatymas ir kiti poįstatyminiai teisės aktai. Už statinių naudojimą ir techninę priežiūrą yra atsakingi statinių savininkai (naudotojai), kurie privalo laikytis normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nustatytų statinio naudojimo ir priežiūros reikalavimų, kad būtų išlaikytos statinio (jo dalių, inžinerinių sistemų) savybės, atitinkančios esminius statinio reikalavimus.     Atkreipiame dėmesį, kad žiemos sezono metu ant statinių stogų kaupiasi sniegas, dėl temperatūros pokyčių formuojasi ledas ar vanduo ir padidėja laikančiųjų konstrukcijų apkrovos. Tai turi įtakos konstrukcijų mechaniniam atsparumui ir pastovumui, todėl didėja statinių galimų griūčių rizika. Ypatingos priežiūros žiemos sezono metu reikalauja šiuolaikinių prekybos centrų ir kitų paskirčių statiniai, kurie yra pastatyti iš lengvų metalo konstrukcijų, taip pat reikia atkreipti dėmesį, kai yra specifinis poveikis statiniams ir jų konstrukcijoms (agresyvi aplinka, aukšta temperatūra, sunkus kėlimo mechanizmų darbo režimas, smūgiai ir kt.).     Statinių savininkams (naudotojams), siekiant išvengti galimų avarijų ar nelaimingų atsitikimų, būtina stebėti sniego storį ir jo poveikį statiniui bei imtis skubių priemonių susikaupusio sniego ir ledo pašalinimui nuo statinių išorinių atitvarų, bei susidariusių varveklių pašalinimui nuo stogų ir kitų statinio konstrukcijų. Tik tokiu būdu galima išvengti neleistinų konstrukcijų deformacijų ir skaudžių avarijų pasekmių.     Prienų rajono savivaldybės informacija