2010 m. gruodžio 29 d. Alytaus kolegijos direktorės D. Remeikienės kvietimu Prienų rajono savivaldybės gimnazijų ir vidurinių mokyklų vadovai bei Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas R. Zailskas lankėsi Alytuje. Vizito tikslas – artimiau susipažinti su šia aukštąja mokykla bei aptarti kolegijos skyriaus įsteigimo Prienuose galimybes.  Susitikimo metu Alytaus kolegijos vadovai išsamiai supažindino su jų siūlomomis studijų programomis, teikiamomis paslaugomis, mokymosi sąlygomis, studijų tęstinumo galimybėmis Lietuvoje ir užsienyje, kolegijos įgyvendintais bei įgyvendinamais projektais. Šeimininkai parodė aprodė renovuotas patalpas, moderniai įrengtas auditorijas, informacijos centrą ir kt. Diskusijų metu kalbėta apie galimybes jau 2011 metais Prienuose įsteigti Alytaus kolegijos skyrių, buvo aptarti konkretūs darbai, padėsiantys pasiekti šį tikslą. Susitarta, kad kiti susitikimai įvyks 2011 m. sausio mėnesio pabaigoje Prienų rajono savivaldybės gimnazijose bei vidurinėse mokyklose. Susitikimo metu iškilmingai pasirašytos bendradarbiavimo sutartys tarp mūsų savivaldybės mokyklų ir Alytaus kolegijos. Rimvydas Zailskas,Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas