Informuojame, kad Prienų rajono savivaldybėje bazine mokykla yra paskirta Prienų „Žiburio“ gimnazija (J. Basanavičiaus g. 1). Bazinėje mokykloje yra priimami eksternų prašymai laikyti brandos egzaminus. Eksternais yra laikomi asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą, arba užsienio šalies mokyklos vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokiniai, pageidaujantys laikyti brandos egzaminą.   Prašymą dėl pasirinktų egzaminų laikymo eksternas turi pateikti bazinės mokyklos, tai yra Prienų „Žiburio“ gimnazijos, direktoriui iki kovo 7 d. Kartu su prašymu reikia pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, vidurinį išsilavinimą liudijantį dokumentą, kvitą apie grynųjų pinigų įmoką (50 litų už kiekvieną pasirinktą dalyko brandos egzaminą).   Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad buvę mokiniai, tai yra asmenys, turintys mokymosi pasiekimų pažymėjimą, patvirtinantį mokymąsi vidurinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje, prašymą pateikia mokyklos, išdavusios mokymosi pasiekimų pažymėjimą, direktoriui iki kovo 7 d.Smulkesnę informaciją galite rasti www.egzaminai.lt Prienų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Laimutė Jančiukienė