Prienų rajono savivaldybė ketvirtus metus iš eilės organizuoja „Dėkingumo“ apdovanojimus. Vasario 16-ąją Prienų kultūros ir laisvalaikio centre bus pagerbti ir apdovanoti labiausiai mūsų kraštui nusipelnę žmonės.     Šiais metais buvo įsteigtos devynios nominacijos. Apdovanojimai bus teikiami už nuopelnus kaimo plėtros, kultūros, mokslo ir švietimo, pagalbos žmogui, sporto, sveikatos apsaugos, verslo plėtros srityse, už visuomeninę veiklą ir pilietiškumo ugdymą. Nominacijos bus įteiktos Martynui Butkevičiui (kaimo plėtra), Redai Černiauskienei (kultūra), Rimvydui Zailskui (mokslas ir švietimas), Elvyrai Jankauskienei (pagalba žmogui), Rolandui Maščinskui (sportas), Angelei Sidaravičienei (sveikatos apsauga), Alfonsui Majui (verslo plėtra), Vaidui Kupstui (visuomeninė veikla), Almai Liutkienei (pilietiškumo ugdymas).     Iškilminga „Dėkingumo“ apdovanojimų ceremonija vyks Vasario 16-ąją Prienų kultūros ir laisvalaikio centre.„Dėkingumo“ apdovanojimai buvo įsteigti 2007 metais. Iki šiol Prienų rajono savivaldybės įsteigtais „Dėkingumo“ prizais yra apdovanoti 25 asmenys.Ieva Gailiūtė