Prienų rajono savivaldybės taryba 2009 m. liepos 30 d. sprendimu Nr. T3-166 „Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus A. V. atleidimo iš pareigų“ atleido savivaldybės administracijos direktorių A. V. iš Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigų, kaip praradusį politinį pasitikėjimą.Pareiškėjas A.V. su skundu kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą ir prašė teismo panaikinti 2009 m. liepos 30 d. Prienų rajono savivaldybės tarybos sprendimą Nr. T3-166 „Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus A.V. atleidimo iš pareigų“, grąžinti į ankstesnes pareigas bei priteisti darbo užmokestį už visą priverstinės pravaikštos laiką.Kauno apygardos administracinis teismas 2010 m. sausio 25 d. sprendimu A. V. skundą dėl minėto sprendimo atmetė kaip nepagrįstą.Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas, išnagrinėjęs A. V. apeliacinį skundą, 2011 m. sausio 17 d. nutartimi Kauno apygardos administracinio teismo sprendimą paliko nepakeistą, o A. V. apeliacinį skundą atmetė, t. y.  Prienų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. liepos 30 d. sprendimas Nr. T3-166 „Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus A. V. atleidimo iš pareigų“  yra teisėtas.