Vasario 18 dieną Savavaldybės meras Alvydas Vaicekauskas, administracijos direktorius Algis Marcinkevičius ir mero pavaduotojas Leonas Sakalavičius surengė spaudos konferenciją. Konferencijoje taip pat dalyvavo koalicijos partneriai. Jos metu buvo pristatytas Tarybos patvirtintas biudžetas, nuveikti darbai, atsakyta į kai kurių politikų išreikštą kritiką.      Savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas priminė, kad praėję biudžetiniai metai buvo gana sudėtingi, permainingi, tačiau produktyvūs. Vadovas pasidžiaugė, kad, nepaisant visų sunkumų, biudžeto pajamos buvo viršytos 2 mln. Lt. Tai leido padengti metų gale susidariusias išlaidas. Įtempta ekonominė situacija privertė gyventi dar taupiau ir racionaliau, tačiau tai nesutrukdė atlikti reikšmingų darbų. Pasak mero, per 2010 m. Prienuose darbų buvo atlikta už rekordinę sumą – 17196785 Lt; baigta renovuoti Veiverių gimnazija, pradėtos ir pabaigtos renovuoti „Ąžuolo“ ir Pakuonio pagrindinės mokyklos, per trumpą laiką renovuotas lopšelis-darželis „Pasaka“, užbaigtas Socialinių paslaugų centro infrastruktūros plėtros pirmasis etapas, Pedagoginė psichologinė tarnyba įsikėlė į naujai suremontuotas patalpas. Taip pat pagerinta kelių infrastruktūra: rekonstruotos Nemuno ir J. Zdebskio gatvės, Nuotakų kalnas.      Kaip teigė Savivaldybės meras, šie metai taip pat bus ne mažiau produktyvūs: numatytos rekordinės valstybės investicijų programos lėšos – 9 694 000 Lt. Anksčiau tokios sumos iš Valstybės investicijų programos Savivaldybė nebuvo gavusi. Beveik 6,9 mln. Lt skirta daugiafunkcinio sporto komplekso statybai, apie 1,5 mln. Lt – bibliotekos renovacijai užbaigti. Taip pat bus tęsiami ir kiti investiciniai projektai. 2011 m. bus toliau vykdomi europiniai projektai, kurių vertė sieks apie 26 230 000 Lt.     Savivaldybės meras taip pat pasidžiaugė, kad vasario 17 d. vykusiame Tarybos posėdyje pavyko gana sklandžiai patvirtinti 2011 m. savivaldybės biudžetą, dėl kurio projekto nebuvo sulaukta didelių priekaištų. Administracijos direktoriaus Algio Marcinkevičiaus teigimu, prieš formuojant biudžetą ir jo formavimo metu buvo siekiama kaip galima geriau susipažinti su visomis biudžetinėmis įstaigomis, jų problemomis, finansiniais poreikiais. Kadangi didžiąją biudžeto dalį sudaro švietimo sritis – jai savivaldybės vadovai skyrė daugiausia dėmesio. Vyko susitikimai su visų rajono mokyklų bendruomenėmis, ne išimtis ir vaikų daželiai. Domėtasi jų poreikiais, kad būtų galima užtikrinti saugią ir patogią ugdymo aplinką. Pamatyta reali situacija leido sudėlioti prioritetus biudžeto eilutėse. Šių metų biudžetas – 72463600 Lt. Prioritetai skiriami sportui, bendruomenių rėmimui, Europos Sąjungos projektams. Palyginus su ankstesnių metų biudžetais, šiame didesnė lėšų dalis skirta kultūrai, sumažintos valdymo išlaidos, švietimo sričiai išlaikyta panaši lėšų dalis.      Administracijos direktorius atkreipė dėmesį, kad, dalyvaudamas seniūnijų veiklos ataskaitiniuose susirinkimuose, susipažino su seniūnijose kylančiomis problemomis. Jo teigimu, nerimą kelia socialinių problemų gausa, vandentvarkos ir vandenvalos problemos, neišvažiuojami keliai. Direktorius stebėjosi tuo, kad buvo ir tokių Tarybos narių, kurie dėl nesuprantamų priežasčių tiesiog siūlė nevykdyti Vietos savivaldos įstatymo ir nerengti seniūnijų ataskaitų, motyvuodami per mažu gyventojų susidomėjimu.      Vicemeras Leonas Sakalavičius pritarė tiek Savivaldybės merui, tiek administracijos direktoriui, kad susitikimai su mokyklų bendruomenėmis, gyventojais yra naudingi, suteikia galimybę sužinoti jų problemas ir pageidavimus. Kaip teigė vicemeras, gyventojams dar trūksta informacijos, kur reikia kreiptis dėl kelio ženklų ar kalnelių, dažniausiai reikalingų prie mokyklų ir darželių, įrengimo. Draudžiamųjų ženklų trūkumas užkerta kelią policijos pareigūnams sudrausminti pažeidėjus. Taip pat pažymėjo, kad dėl mokinių vežiojimo nusiskundimų nebuvo gauta. Didžiausia mokyklų problema – mokyklinių autobusiukų susidėvėjimas.  Ieva Gailiūtė