Kovo 25 d. Prienuose vyko projekto „Aplinkos apsauga Kętrzyno valsčiuje ir Prienų rajono savivaldybėje“ baigiamoji konferencija. Joje dalyvavo Savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas, administracijos direktorius Algis Marcinkevičius, seniūnijų seniūnai, projekte dalyvavę rajono mokyklų auklėtiniai ir jų mokytojai, taip pat prie projekto įgyvendinimo daug prisidėję Investicijų skyriaus darbuotojai ir VšĮ Kauno regiono plėtros agentūros atstovė. Šis projektas – tai dviejų  miestų partnerių bendro darbo rezultatas, todėl į konferenciją buvo pakviesta  Lenkijos Kętrzyno valsčiaus 60 narių delegacija. Jos vadovas – viršaitis Slavomiras Jarosikas.    Konferencijos metu paskaitas apie vandenvalos problemas ir galimybes, veiksmų raidą, vandenvalos technologijas bei techninius sprendimus skaitė Kauno technologijų universiteto dėstytojas dr. Viktoras Račys. Kętrzyno valsčiaus viršaitis konferencijos dalyvius supažindino su aplinkosaugos politika Lenkijoje, pristatė Kętrzyno valsčiaus patirtį šioje srityje. Investicijų skyriaus vedėjas ir šio projekto vadovas Vytautas Griauslys bei VšĮ Kauno regiono plėtros agentūros atstovė Evelina Vainorienė konferencijos dalyvius supažindino su projekto rezultatatais.      Projekto kūrybinių darbų konkurse „Vanduo – gyvybės šaltinis“ dalyvavo Jiezno gimnazijos, „Revuonos“ vidurinės, „Ąžuolo“, Klebiškio, Naujosios Ūtos, Pakuonio, Skriaudžių, Želkūnų pagrindinių mokyklų mokiniai. Iš viso konkursui pristatyti 53 darbai,  kuriuose akcentuota švaraus vandens reikšmė.  Baigiamojoje projekto konferencijoje dvidešimčiai konkurso dalyvių buvo įteikti 100 Lt vertės dovanų čekiai, už kuriuos laimėtojai galės įsigyti kūrybai reikalingų kanceliarijos priemonių. Mokinius parengusiems mokytojos įteiktos padėkos.     Projekto metu parengta išsami studija, skirta mažųjų biologinių nuotekų valymo įrengimų plėtros galimybėms išsiaiškinti Prienų rajone. Šios studijos pagrindu parengta informacinė reklaminė medžiaga, kuri Prienų rajono gyventojus supažindins su individualių valymo įrenginių statybos reglamentavimu, procedūromis, būtinomis investicijomis. Bus pateiktos galimos alternatyvos bei galimi finansavimo, paramos šaltiniai, kita svarbi techninė ir juridinė informacija.     Norėdama parodyti gerą pavyzdį, Prienų rajono savivaldybė  Naujojoje Ūtoje pastatė demonstracinius biologinius valymo įrenginius, kurie valys nuotekas iš Naujosios Ūtos pagrindinės mokyklos ir šalimais esančio seniūnijos pastato. Prie valymo įrenginių pastatytas informacinis mokomasis stendas, kuris leidžia gyventojams susipažinti su valymo įrenginių veikimo principais, našumu, veiklos sąnaudomis ir pan.     Projekto metu buvo suorganizuotos ir 4 abiejų šalių pažintinės ekskursijos – dvi Prienų rajono atstovų delegacijos vyko į Lenkiją ir dvi lenkų delegacijos aplankė Prienų rajono savivaldybę. Projekto dalyviai turėjo puikią galimybę aplankyti svečią šalį ir surasti bendraminčių, pasidalinti patirtimi, susipažinti su vykdomo projekto rezultatais.    Ieva Gailiūtė