PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖSADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL GRIPO EPIDEMIJOS PABAIGOS PRIENŲ RAJONE

2011 m. balandžio 5 d.

Nr. (7.7)-A3-159

 Prienai

            Vadovaudamasis Kauno visuomenės sveikatos centro Prienų skyriaus 2011-04-04 raštu Nr. 2-99-15 „Dėl gripo epidemijos“:            1. S k e l b i u  gripo epidemijos pabaigą Prienų rajone.            2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. kovo 14 d. įsakymą Nr. (7.7)-A3-104 „Dėl gripo epidemijos paskelbimo Prienų rajone“.

Administracijos direktorius

Algis Marcinkevičius

Parengė
Virginijus Slauta
2011-04-05