1. Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Algio Marcinkevičiaus atleidimo iš pareigų.2. Dėl pavedimo Algiui Marcinkevičiui eiti Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas.3. Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Raimundo Markūno atleidimo iš pareigų.4. Dėl Prienų rajono savivaldybės mero išrinkimo.5. Dėl Prienų rajono savivaldybės mero pavaduotojo skyrimo.6. Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo.    Prienų apygardos rinkimų komisijos                                                  Rimvydas Židonispirmininkas