DARBOTVARKĖDėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Raimundo Markūno atleidimo iš pareigų.                                                                                                                       Pranešėja Vytautė Draugelytė