2011 m. balandžio 26  d. pradedamas  įgyvendinti projektas “Vietos plėtros 2009-2014 m. strategijos įgyvendinimo dalyvių kompetencijų plėtra ir aktyvumo skatinimas”  pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013  metų programos priemonės “Parama VVG veiklai, įgūdžiams įgyti ir aktyviai pritaikyti” veiklos sritis “Parama vietos plėtros strategiją įgyvendinantiems asmenims mokyti, konsultuoti” ir “Parama potencialių vietos projektų vykdytojų, esančių VVG teritorijoje, aktyvumui skatinti.   • Projekte numatyta tvarka ir sąlygomis kompensuojama iki  290 000 Lt (t.y 100 proc.) visų tinkamų kompensuoti išlaidų, pagal:   • trečią veiklos sritį – “Parama vietos plėtros strategiją įgyvendinantiems asmenims mokyti, konsultuoti” – 112 436 Lt;   • ketvirtą veiklos sritį – “Parama potencialių vietos projektų vykdytojų, esančių VVG teritorijoje, aktyvumui skatinti” – 168 654 LT;   • bendrosioms išlaidoms – 8910 LT. Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2011.04.26 – 2014.12.30Vienos, dviejų dienų mokymai, informavimas vyks keturiose rajono seniūnijose: Pakuonio  (kartu su Ašmintos),Jiezno (kartu su Stakliškių),Prienų (kartu su N. Ūtos, Balbieriškio, Išlaužo),Veiverių (kartu su Šilavoto).Dviejų dienų mokymų  pradžia 2011 metais: balandžio 26-27 dienomis Pakuonyje (kartu su Ašmintos), seniūnijos salėje;balandžio 28-29 dienomis Jiezne  (kartu su Stakliškių), seniūnijos salėje;gegužės 02-03 dienomis Veiveriuose (kartu su Šilavoto) seniūnijos salėje;gegužės 04-05 dienomis Prienuose (kartu su N. Ūtos, Balbieriškio, Išlaužo), savivaldybės  mažojoje  salėje.Seminaro  tema:Vietos projektų rengimas, įgyvendinimas ir administravimas  įgyvendinant  „Vietos plėtros 2009-2014 m. strategiją”; KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKASProjekto administratoriusSaulius Narūnas