DARBOTVARKĖ: 1. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos komitetų, Etikos komisijos sudarymo, jų narių skaičiaus ir įgaliojimų nustatymo.                                                                                                                              Pranešėja Vytautė Draugelytė 2. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos komitetų ir Etikos komisijos sudėties patvirtinimo.                                                                                                                              Pranešėja Vytautė Draugelytė 3. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininko ir jo pavaduotojo paskyrimo, komiteto sudėties ir jo įgaliojimų nustatymo.                                                                                                                              Pranešėja Vytautė Draugelytė4. Dėl Prienų rajono savivaldybės atstovų išrinkimo į Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavimą.                                                                                                                              Pranešėja Vytautė Draugelytė5. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos narių delegavimo į Kauno regiono plėtros tarybą.                                                                                                                              Pranešėja Vytautė Draugelytė6. Dėl Prienų rajono savivaldybės mero pavaduotojo veiklos sričių nustatymo.                                                                                                                              Pranešėja Vytautė Draugelytė7. Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Gintauto Siaurusevičiaus atleidimo iš pareigų.                                                                                                                              Pranešėja Vytautė Draugelytė8. Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus paskyrimo.                                                                                                                              Pranešėjas Juozas Krikštolaitis9. Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo paskyrimo.                                                                                                                              Pranešėjas Juozas Krikštolaitis10. Dėl Administracinės komisijos sudarymo.                                                                                                                              Pranešėja Vytautė Draugelytė11. Dėl atstovo delegavimo į Kauno teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą.                                                                                                                              Pranešėjas Virginijus Slauta   Savivaldybės meras                                                                               Juozas Krikštolaitis