Balandžio 28-ąją kasmet pažymima Pasaulinė darbuotojų saugos ir sveikatos diena. Pasaulinės dienos renginius Tarptautinė darbo organizacija rengia nuo 2003 metų. Pagal Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2011-04-11 įsakymu Nr. V-69 patvirtintą Pasaulinės darbuotojų saugos ir sveikatos dienos minėjimo priemonių planą, tą dieną organizuojama Valstybinės darbo inspekcijos Pavasario konsultavimų diena. 2011 m. balandžio 28 d. nuo 10 val.Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro patalpose (Vytenio g. 2, Prienai)Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos Kauno skyriaus vyriausioji darbo inspektorėKristina Obolevičienė ir vyresnioji darbo inspektorė Ligita Klapavščiukteiks nemokamas konsultacijas darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo teisės klausimais.VDI Kauno skyrius