Gegužės 24-ąją Vilniuje vyko Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavimas. Pienų rajonui atstovavo Tarybos deleguoti meras Juozas Krikštolaitis ir jo pavaduotoja Loreta Jakinevičienė. Suvažiavimo metu trečiajai kadencijai Asociacijos prezidentu perrinktas Druskininkų meras Ričardas Malinauskas, viceprezidentais išrinkti: Pagėgių savivaldybės meras Virginijus Komskis, Elektrėnų savivaldybės meras Kęstutis Vaitukaitis, Alytaus rajono meras Algirdas Vrubliauskas, Ignalinos rajono meras Bronis Ropė. Pristatydamas praėjusios kadencijos ataskaitą, R. Malinauskas kalbėjo apie opiausias savivaldybių problemas: tiesioginių mero rinkimų idėją, savivaldybių funkcijas, kasmet mažėjusius savivaldybių biudžetus (2009 m. mažėjo 150 mln. Lt, 2010 m. – 127 mln. Lt, 2011 m. – 260 mln. Lt), aukštas šilumos kainas (teigta, kad nustatant šilumos kainas didesnis vaidmuo turėtų atitekti ne Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai, o pačioms savivaldybėms). Asociacijos prezidentas mano, kad šalies aukščiausioji valdžia privalo laikytis 1999 metais Seimo ratifikuotos Europos vietos savivaldos chartijos ir:- suteikti savivaldybėms teisę savarankiškai nustatyti šilumos ir vandens tiekimo kainas, nes dabar savivaldybės atsako už kitos institucijos – Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos – priimtus sprendimus;- suteikti savivaldybėms teisę disponuoti žeme, kadangi tai yra savivaldos esminė ir prigimtinė funkcija. Esama valstybinės žemės valdymo forma ypač apsunkina savivaldybių teritorijų planavimą, ūkinę, socialinę ir kultūrinę plėtrą. – sudaryti savivaldybių biudžetus taip, kad jos turėtų realias galimybes tenkinti bendruomenių poreikius, atsižvelgiant į Chartijos reikalavimą, jog vietos valdžios finansiniai ištekliai turi būti proporcingi Konstitucija ir įstatymais numatytiems įpareigojimams;- neriboti savivaldybių pajamų augimo, didinti skolinimosi limitus bei keisti dabartinę savivaldybių biudžetų finansavimo tvarką, kuri prieštarauja Chartijos nuostatai, jog finansų sistema, kuria grindžiami vietos valdžios institucijoms prieinami finansiniai ištekliai, turi būti pakankamai įvairi ir lanksti, kad leistų jiems neatsilikti nuo jų uždavinių įgyvendinimo kaštų realaus kilimo;- suteikti savivaldybėms visas galimybes pasirinkti geriausią ir labiausiai vietos sąlygas atitinkančią valstybės perduotų funkcijų įgyvendinimo tvarką. Pavyzdžiui, suteikti galimybę sutaupytas moksleivio krepšelio ar socialinių pašalpų lėšas panaudoti kitoms aktualioms reikmėms, o ne grąžinti į valstybės biudžetą.  – suteikti Lietuvos savivaldybių asociacijai įstatyminę teisę ne tik atstovauti, bet ir ginti bendruosius savivaldybių interesus kaip numatyta Chartijoje. Visi suvažiavimo delegatai pabrėžė, jog stipri savivalda yra vienas pagrindinių valstybės pamatų, galinčių užtikrinti geresnį žmonių gyvenimą.