2008 m. balandžio mėn. 24 d. Prienų rajono savivaldybės taryboje patvirtinta Studijų rėmimo programa, kurios tikslai – remti Lietuvos Respublikos universitetinėse aukštosiose mokyklose pagal pagrindines dieninių studijų programas studijuojančius studentus, skatinti jaunimą siekti išsilavinimo bei gyventi ir dirbti Prienų rajono savivaldybėje.
  2011 m. dėl  Studijų rėmimo programos lėšų kreipėsi 22 studentai. Studijų rėmimo programai 2011 metais iš savivaldybės biudžeto skirta 5000 Lt. Ši suma turi būti paskirstyta 7 studentams, kadangi kiekvienam studentui semestrui skiriamos paramos dydis, remiantis Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. T-99 „Dėl Prienų rajono savivaldybės studijų rėmimo programos patvirtinimo“, yra ne mažesnis kaip 5 MGL (650 Lt).
 2011 m. birželio 7 d. vykusiame Studijų rėmimo programos komisijos posėdyje komisija (pirmininkė – Loreta Jakinevičienė, nariai – Adomas Kubilius, Rita Koklevičienė, Rimvydas Zailskas, Nijolė Paužienė), išanalizavusi prašymus ir atsižvelgusi į pateiktų dokumentų teisingumą ir išsamumą, šeimos pajamas vienam asmeniui bei ypatingas sąlygas (tėvai išsiskyrę, šeima daugiavaikė, vaikai našlaičiai, tėvai neįgalūs ir pan.) bei mokymosi rezultatus, nusprendė skirti paramą šiems 7 studentams:

Marijai Kardokaitei – 740 Lt;
Kristinai Pašukevičiūtei – 710 Lt;
Ingai Andriušytei – 710 Lt;
Indrei Sinkevičiūtei – 710 Lt;
Deivydui Adomaičiui – 710 Lt;
Tomui Žaleniakui – 710 Lt;
Laurai Paukštytei – 710 Lt.