DARBOTVARKĖ:1. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T3-32 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo.                                                                                                                Pranešėja Vytautė Draugelytė2. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T3-8 „Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos komitetų ir Etikos komisijos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo.                                                                                                                Pranešėja Vytautė Draugelytė3. Dėl įgaliojimo Prienų rajono savivaldybės merui.                                                                                                                Pranešėja Vytautė Draugelytė4. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T3-11 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos narių delegavimo į Kauno regiono plėtros tarybą“ pakeitimo.                                                                                                                Pranešėja Vytautė Draugelytė5. Dėl 2011 metų savivaldybės biudžeto patikslinimo.                                                                                                                Pranešėja Nijolė Paužienė6. Dėl trumpalaikės paskolos ėmimo iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.                                                                                                                Pranešėja Nijolė Paužienė7. Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo investiciniams projektams finansuoti.                                                                                                                Pranešėja Nijolė Paužienė8. Dėl ilgalaikių paskolų grąžinimo terminų pratęsimo                                                                                                                Pranešėja Nijolė Paužienė9. Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo.                                                                                                                Pranešėja Nijolė Paužienė10. Dėl Prienų rajono savivaldybės 2011–2019 metų strateginio plėtros plano patvirtinimo.                                                                                                                Pranešėjas Vytautas Griauslys11. Dėl savivaldybės negyvenamųjų patalpų panaudos sutarčių nutraukimo.                                                                                                                Pranešėja Zita Mažeikienė12. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T3-268 „Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos viešajai įstaigai Stakliškių sporto klubui“ pakeitimo.                                                                                                                Pranešėja Zita Mažeikienė13. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 24 d. sprendimo Nr. T3-324 „Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos“ pakeitimo.                                                                                                                Pranešėja Zita Mažeikienė14. Dėl turto perdavimo Prienų rajono savivaldybės mokykloms.                                                                                                                Pranešėja Zita Mažeikienė15. Dėl pritarimo pasiūlymui pasirašyti sutartis su kelių priežiūros darbus vykdančiais rangovais.                                                                                                                Pranešėjas Henrikas Vepštas16. Dėl pavadinimų Prienų rajono savivaldybės Ašmintos seniūnijos Alksniakiemio, Bagrėno, Liepaloto, Pociūnų, Pošvenčio, Rūdupio kaimų gatvėms suteikimo.                                                                                                                Pranešėja Dalia Joneliūnienė17. Dėl pavadinimų Balbieriškio, Stakliškių ir Veiverių seniūnijų kaimų gatvėms suteikimo.                                                                                                                Pranešėja Dalia Joneliūnienė18. Dėl pavadinimų Jiezno seniūnijos Karveliškių, Kurmoniškių, Liciškėnų, Verbyliškių, Vėžionių kaimų gatvėms suteikimo.                                                                                                                Pranešėja Dalia Joneliūnienė19. Dėl pavadinimų Šilavoto seniūnijos kaimų gatvėms suteikimo.                                                                                                                Pranešėja Dalia Joneliūnienė20. Dėl pavadinimų sodininkų bendrijos ,,Aušrinė“ gatvėms suteikimo.                                                                                                                Pranešėja Dalia Joneliūnienė21. Dėl gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo.                                                                                                                Pranešėja Dalia JoneliūnienėPAPILDOMI KLAUSIMAI:1. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. T3-2 „Dėl Prienų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos etatų skaičiaus nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios.                                                                                                               Pranešėja Vytautė Draugelytė2. Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo.                                                                                                               Pranešėjas Algis Marcinkevičius 3. Dėl pritarimo pasiūlymui pasirašyti sutartį.                                                                                                               Pranešėjas Antanas BartusevičiusSavivaldybės meras                                                        Vytas Bujanauskas