Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centras skelbia konkursą biudžetinės įstaigos, Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro, direktoriaus pavaduotojo suaugusių sportui pareigoms, atlyginimo koeficientas 24,38 BMA. Įstaigos buveinės adresas – Birutės g. 7, Prienų m., į. k. 190203567.Reikalavimai pretendentams:Turėti aukštąjį sporto krypties išsilavinimą, turėti ne mažesnę kaip 2 metų trenerio – sporto mokytojo patirtį, gebėti dirbti kompiuteriu, mokėti bent vieną užsienio kalbą (privalumas ); išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles, darbo teisę, švietimo standartus ir sportą reglamentuojančius teisės aktus.Pagrindinės Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro direktoriaus pavaduotojo suaugusių sportui funkcijos: organizuoja sportinius  ir sveikatingumo renginius ir varžybas rajono gyventojams, koordinuoja sporto klubų veiklą ir atsako už sporto klubų veiklos programų konkurso organizavimą bei vykdo sporto klubų atsiskaitymo už finansavimą kontrolę, atsako už rajono sporto rezultatų apskaitą ir analizės organizavimą,  atsako už valstybinių ir kitų švenčių paminėjimo organizavimą,  atsako už organizacinės bei metodinės paramos  teikimą įstaigoms, organizacijoms, sporto klubams,  organizuoja ir vykdo sportines varžybas tarp rajono seniūnijų, organizuoja rajonines atskirų sporto šakų pirmenybes, atsako už bendradarbiavimą su žiniasklaida, informuojant rajono sporto visuomenę apie rajoninius, respublikinius ir kitus renginius, rengia savo kuruojamų sričių strateginius veiklos planus,  atsako už vaizdinę agitaciją centre.Pretendentų atrankos būdas: testas žodžiu.Pretendentai privalo asmeniškai pateikti arba registruotu paštu atsiųsti šiuos dokumentus: 1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;3. išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;4. darbo patirtį patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;5. gyvenimo aprašymą;6. pretendento anketą pagal LR Vyriausybės 2007-03-21 nutarimu Nr. 301 patvirtintą formą (galima pildyti vietoje).7. savo privalumų sąrašą, nurodant dalykines savybes.PASTABA. Siunčiant dokumentus registruotu paštu, vietoj 2 ir 3 punktuose nurodytų dokumentų ir jų kopijų pateikiamos tik notaro patvirtintos šių  dokumentų kopijos.Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo interneto svetainėje www.prienai.lt dienos, adresu Birutės g. 7, Prienai.Išsamesnė informacija telefonu (8 319) 60051, el. p. [email protected]