Praėjusią savaitę Graikijos sostinėje Atėnuose vyko tarptautinio projekto „Art Farers“ („Keliaujantys menininkai“) konferencija. Joje mintimis apie projekto įgyvendinimo rezultatus bei naujas galimybes (jų pagalba) skatinti kultūrinį gyvenimą dalijosi 40 dalyvių iš 17 Europos valstybių. Šioje konferencijoje pranešimą apie Prienų krašto kultūrinį gyvenimą skaitė Prienų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Rimvydas Zailskas, kuris atstovavo Lietuvai ir Prienų miestui, kaip susigiminiavusių miestų asociacijos „Douzelage“ nariui.  Konferencijoje buvo aptarti būdai, kaip skirtingose šalyse panaudoti šio projekto rezultatus: rengti meno darbų parodas, koncertus, spektaklius ar kitokiais būdais įvairinti kultūrinį gyvenimą, skatinti menininkų mobilumą, didinti meno prieinamumą įvairių socialinių grupių žmonėms. Renginio metu R. Zailskas su konferencijos dalyviais aptarė galimybes Prienuose surengti kitų šalių – „Art Farers“ projekto dalyvių – meno darbų parodas, įvairių meno kolektyvų pasirodymus. Skyriaus vedėjas Rimvydas Zailskas su partneriais iš Graikijos preliminariai susitarė dėl Prienų komandos dalyvavimo jaunimui skirtame projekte „2in Phil“, kurio pagrindinė idėja – stiprinti susigiminiavusių miestų tarpusavio bendradarbiavimą kultūros, sporto, socialinės veiklos bei kitose srityse. Artimiausiu metu į projekto įgyvendinimą turėtų būti įtraukta ne mažiau kaip dešimt aktyvių jaunųjų prieniečių. Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus informacija