Dėl Prienų rajono šilumos ūkio nuomos, atnaujinimo ir šilumos tiekimo vartotojams sutarties pakeitimo projektui išnagrinėti sudaryta darbo grupė posėdžiavo šios savaitės pradžioje. Išnagrinėtas UAB „Prienų energija“ 2011-06-30 rašte Nr. 2.15-657 pateiktas priemonių planą (pateikti 7 siūlymai).    Daugelis pasiūlymų veda prie to paties UAB „Prienų energija“ išsikelto tikslo – sutarties su Savivaldybe pratęsimo (o tai šiai įmonei reikalinga, norint gauti ES paramą). Tokių tikslų turintys siūlymai darbo grupės atmesti vienbalsiai. Darbo grupės ir Savivaldybės vadovų nuomone, taip pat nepriimtini variantai, kuriuose siūloma turto (katilinės, šilumos trasų, kondensacinio ekonomaizerio ar kt.) išsipirkimas už likutinę vertę pasibaigus turto nuomos sutarčiai, nes tai Savivaldybės biudžetui, o tuo pačiu ir gyventojams, finansiškai nenaudinga.    UAB „Prienų energija“ pasiūlė leisti jų dukterinei įmonei UAB „Pramonės energija“ išnuomoti patalpas 1,5MW automatizuotai medžio granulių katilinės statybai, tačiau Savivaldybės vadovų nuomone, subnuomotojo, kaip trečio dalyvio, įvedimas naudingumas nėra nei ekonomiškai, nei finansiškai pagrįstas.Darbo grupė pritarė tik vieninteliam įmonės pasiūlymui – sumažinti šilumos kainas bendrovės organizacinių sprendimų dėka – ir lauks konkrečių siūlymų.    Pasitarimo metu buvo iškeltas ir naujo investuotojo paieškos klausimas, kadangi taip būtų galima pasiekti optimaliausio šilumos kainų mažinimo.        Apie šios darbo grupės priimtus sprendimus ir veiksmus visuomenę informuosime artimiausiu metu.