Prienų rajono savivaldybės administracija  skelbia konkursą karjeros valstybės tarnautojo, Veiverių seniūnijos seniūno pavaduotojo (lygis A, kategorija 9) pareigoms.Specialieji reikalavimai:turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą,  dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles, administracinę bei darbo teisę;mokėti dirbti su kompiuterinėmis raštvedybos programomis, elektroniniu paštu, interneto naršyklėmis;turėti lengvojo automobilio vairuotojo pažymėjimą.Pretendentų atrankos būdas: egzaminas žodžiu ir raštu (testas).Pretendentai privalo asmeniškai pateikti arba registruotu paštu atsiųsti šiuos dokumentus: 1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;2. asmens tapatybę, pilietybę ir amžių patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;3. išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją ;4. gyvenimo aprašymą;5. pretendento anketą (galima pildyti vietoje);6. vairuotojo pažymėjimą ir jo kopiją.PASTABA. Jeigu dokumentai siunčiami registruotu laišku, pateikiamos 2, 3, 6 punktuose nurodytų dokumentų kopijos. Jeigu pretendentų pateiktos dokumentų kopijos nepatvirtintos notaro, pretendentai privalo pateikti dokumentus konkurso dieną jiems praneštu laiku. Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo “Valstybės žinių” priede “Informaciniai pranešimai” dienos, įskaitant konkurso paskelbimo dieną, adresu: Laisvės a.12, 126 kab., Prienai.Išsamesnė informacija telefonu : 8 ~ 319 6 11 07, el. p. [email protected]